skanowanie: 'ŻURAWIEJKI' Michał Choczaj http://www.zurawiejki.horsesport.pl/

Spis treści "Przeglądu Kawaleryjskiego"

zobacz spis treści rocznika 1937 zobacz spis treści rocznika 1937

rok 1938


Nr.1 (147)

1.mjr.dypl. Mieczysław Biernacki. - Zagon na Koziatyn. cz. 1 (str.3)
2.ppłk.dypl. Stefan Mossor. - Przygotowanie nowoczesnej kawalerii do wojny. (str.35)
3.ppłk.lek.wet. Bronisław Rokita. - Przyczynek do zagadnienia ewakuacji koni. (str.77)
4.rtm. Ludwik Ferenstein. - Piętnastolecie "Militari". (str.88)
5.kronika kawalerji państw obcych - ZSSR. (str.117)
6,1.kronika sportowa - Dziesięciolecie prac Towarzystwa miedzynarodowych i krajowych zawodów konnych w Polsce. (str.131)
6,2.kronika sportowa - VIII międzynarodowe oficjalne zawody konne w Wiedniu. (str.133)
7.wiadomości z prasy obcej - Niemcy. (str.140)


Nr.2 (148)

1.mjr.dypl. Mieczysław Biernacki. - Zagon na Koziatyn (dokończenie). cz. 2 (str.147)
2.rtm.dypl. Mieczysław Fiedler. - Obrona przeciwlotnicza pułku kawalerii w czasie marszu. (str.163)
3.mjr.w.s.s. Józef Grubowski. - Kolarze i współdziałanie ich z kawalerią. (str.189)
4.por. Anatol Pieregorodzki. - Książeczka strzelecka. (str.194)
5.148_05rtm. Lubomir Packiewicz. - Uwagi o uzbrojeniu kawalerzysty. (str.201)
6.rtm. Wacław Wassan-Bek Totiew. - Błędne koło rozwoju naszego jeździectwa. (str.207)
7.mjr.lek.wet. Edward Łukasiewicz. - Długodystansowy raid kawaleryjski w świetle cyfr. (str.216)
8.z przeżyć bojowych... - mjr.dypl. Wincenty Iwanowski. - Nalot bombowców. (str.239)
9.kronika kawalerji państw obcych - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. (str.246)
10.kronika sportowa - Wyniki dorocznego kongresu Międzynarodowego Związku Jeździeckiego (F.E.I.) (str.263)
11.wiadomości z prasy obcej - Rumunia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. (str.269)
12.sprawozdania i recenzje (str.277)


Nr.3 (149)

1.ppłk.dypl. Tadeusz Machalski. - Przykład pościgu (nasza kawaleria na prawym skrzydle bitwy warszawskiej). (str.283)
2.mjr.dypl. Wincenty Iwanowski. - Wielkie jednostki pancerno-silnikowe a kawaleria. (str.320)
3.por. Adam Dąbrowski. - Kolarze w kawalerii. (str.335)
4.kpt. Tadeusz Chlebowski. - Z zagadnień saperskich w kawalerii. (str.344)
5.kpt. Stefan Piklikiewicz. - Metody wyszkolenia przeciwgazowego. (str.354)
6.149_06ppor. Jerzy Fabrycy. - Pluton pod mikroskopem. (str.371)
7.149_07ppor. Jerzy Kubin. - Lanca czy pistolet?. (str.381)
8.por. Stanisław Michalski. - Jeszcze o mistrzostwach konnych wojska. (str.387)
9.kronika kawalerji państw obcych - Niemcy. (str.401)
10.kronika sportowa - X jubileuszowe zawody konne w Zakopanem. (str.423)
11.wiadomości z prasy obcej - Niemcy. (str.426)


Nr.4 (150)


Informacje uzupełnię wkrótce...Spis treści numeru 4 (150) uzupełnię niebawem.


Nr.5 (151)

1.por.rez. Michał Siemiradzki. - Z działań kawalerii niemieckiej nad Naroczą w r.1915. (str.587)
2.mjr. Jan Gintel. - Usuwajmy trudności współdziałania artylerii z kawaleria. (str.599)
3.por.obs. Witold Najgrodzki. - Współpraca z samolotem jako przedmiot wyszkolenia. (str.606)
4.mjr.dypl. Adam Sołtan. - Zagadnienie saperskie w kawalerii. (str.610)
5.ppor. Stanisław Brzeziński. - Jeszcze o wyszkoleniu strzeleckim. (str.619)
6.151_06ppor.rez.inż. Stanisław Szczawiński. - Z lancą czy bez?. (str.624)
7.kpt.aud.mgr. Antoni Łukasik. - Obchodzenie się z końmi a nieszczęśliwe wypadki. (str.631)
8.mjr.dypl. Wacław Zatorski. - Straty końskie podczas wojny światowej. (str.639)
9.mjr. Adam Królikiewicz. - Braki naszego wyszkolenia jeździeckiego. (str.651)
10.z przeżyć bojowych... - por.rez.dr Tadeusz Kosiński. - Epizod - jeden z wielu. (str.677)
11.kronika kawalerji państw obcych - Niemcy - nowy regulamin kawalerii z 1937 roku. (str.681)
12.kronika sportowa - Przez obce okulary. (str.707)
13.wiadomości z prasy obcej - Anglia, Czechosłowacja, Niemcy. (str.713)
14.sprawozdania i recenzje (str.726)


Nr.6 (152)

0. od Redakcji. (str.731)
1.ppłk. Edward Wania. - Bój 9. pułku ułanów pod Sorokami (Małopolska Wschodnia) 11.VI.1919. (str.733)
2.mjr.dypl. Franciszek Skibiński. - Kawaleria dnia jutrzejszego. (str.745)
3.rtm.dypl. Bohdan Mincer. - O obronie przeciwlotniczej kawalerii w marszu. (str.761)
4.rtm. Józef Zdanowicz. - Usuwanie zapór chemicznych. (str.784)
5.152_05por. Mieczysław Niziński. - Pluton liniowy. (str.792)
6.152_06mjr. w s.s. Józef Grubowski. - Czy wyzbyć sie lancy?. (str.798)
7.mjr. Adam Królikiewicz. - Koń na łączności normalnej. (str.806)
8.z przeżyć bojowych... - gen.bryg.w.s.s. Stanisław Sochaczewski. - Niwy złoczeniowskie. (str.816)
9.kronika kawalerji państw obcych - Francja, ZSSR. (str.827)
10,1.kronika sportowa - Nowe drogi jeździectwa wyścigowego w wojsku. (str.849)
10,2.kronika sportowa - Międzynarodowe zawody konne w Nicei. (str.852)
11.wiadomości z prasy obcej - Francja, ZSSR. (str.859)


Nr.7 (153)

1.ppłk.dypl Tadeusz Machalski. - Osłona odwrotu (VII brygada kawalerii w odwrocie spod Kijowa w 1920r.). (str.3)
2.mjr. Stanisław Mirecki. - Użycie ciężkich karabinów maszynowych w walce o przeprawy. (str.33)
3.kpt. Jerzy Sowiński. - Kilka uwag o łączności i dozorowaniu podczas opl. (str.41)
4.por. Jan Marowski. - Nie lekceważmy ćwiczeń nocnych! (str.53)
5.por. Anatol Pieregorodzki. - Praca myślowa dowódcy podjazdu. (str.59)
6.153_06gen.bryg.inż. Zygmunt Podhorski. - Kilka uwag o szarży i lancy. (str.70)
7.153_07 B.S. - I lanca i pistolet! (str.75)
8.153_08rtm. Antoni Salmonowicz. - Nie masz pana nad ułana a nad lancę broni. (str.84)
9.z przeżyć bojowych... - mjr. Zygmunt Siewiński. - Ułańskie k.m. w walkach Legionów (urywek ze wspomnień o walkach oddziału k.m. 2. p.uł. Leg.Pol.) (str.88)
10.kronika kawalerji państw obcych - Rumunia. (str.96)
11.kronika sportowa - (str.114)
12.wiadomości z prasy obcej - Niemcy, Rumunia, Szwajcaria. (str.134)


Nr.8 (154)


Informacje uzupełnię wkrótce...Spis treści numeru 8 (154) uzupełnię niebawem.


Nr.9 (155)

1.mjr.dypl. Mieczysław Biernacki. - Kawaleria powstania styczniowego. cz. 1 (str.291)
2.rtm.dypl. Bohdan Mincer. - O reorganizacji kawalerii. (str.328)
3.mjr.dypl.król.wojska rumuńskiego Constantin Vasiliu. - Główne zasady użycia kawalerii rumunskiej. (str.351)
4.z przeżyć bojowych... - rtm. Edward Ksyk. - Wrażenia z boju pod Bogusławiem 22.V.1920. (str.370)
5.kronika kawalerji państw obcych - Anglia - nowy regulamin kawalerii. (str.379)
6.kronika sportowa - Zawody konne o mistrzostwo wojska w r.1938. (str.412)
7.sprawy motoryzacyjne - rtm. Jerzy Baliński. - ZSRR I.walka czołgów przeciw oddziałom pancernym II.obrona przeciwczołgowa. (str.422)
8.wiadomości z prasy obcej - Anglia. (str.428)


Nr.10 (156)

1.ppłk.dypl Tadeusz Machalski. - Książę Józef Poniatowski (w 125-letnią rocznicę zgonu). (str.435)
2.mjr.dypl. Mieczysław Biernacki. - Kawaleria powstania styczniowego (dokończenie). cz. 2 (str.447)
3.mjr. Jan Gintel. - Marginesy wychowawcze. (str.475)
4. M.O. - Porównanie trudności testów w kawalerii i piechocie. (str.490)
5.ppor.rez.inż. Stanisław Szczawiński. - Co nam powiedział kapitan audytor. (str.505)
6.kpt.dr Franciszek Goertz. - Z konnym plutonem sanitarnym brygady kawalerii na manewrach. (str.509)
7.kronika kawalerji państw obcych - Jugosławia, Niemcy. (str.522)
8.kronika sportowa - (str.531)
9.wiadomości z prasy obcej - Niemcy. (str.560)


Nr.11 (157)

0. Ś.p. Płk. Władysław Belina-Prażmowski.
1.mjr.dypl. Zdzisław Żórawski. - Wojna bez kawalerii (surogaty kawalerii w kampanii abisyńskiej). (str.579)
2.por.dypl. Andrzej Chołoniewski. - Współdziałanie. (str.615)
3.ppor. Marian Jurecki. - Jak wychowywać żolnierza? (str.627)
4.rtm.dypl. Mieczysław Łubieński. - Gimnastyka szeregowca kawalerii. (str.635)
5.gen.bryg. Stefan Dembiński. - O polską szkołę jazdy. (str.644)
6. Z.K. - Polownie z chartami. (str.655)
7.ppor.rez.inż. Stanisław Szczawiński. - Przemiany ustroju rolnego a kawaleria. (str.660)
8.kronika kawalerji państw obcych - Anglia - przeobrażenie kawalerii w latach powojennych. (str.669)
9.kronika sportowa - (str.686)
10.sprawy motoryzacyjne - S.K. - Czechosłowacja - Zagadnienia wykrywania i zatajania obecności broni pancernej. (str.695)
11.wiadomości z prasy obcej - Anglia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. (str.700)
12.sprawozdania i recenzje - Polska. (str.708)


Nr.12 (158)

1.mjr. Jerzy Starża-Majewski. - Bój pod Starosielcami. (str.723)
2.ppłk.dypl Włodzimierz Dunin-Żuchowski. - Obrona przeciwlotnicza w kawalerii (na marginesie dyskusji). (str.741)
3.ppor.rez.inż Stanisław Szczawiński. - Przykład dowódcy a wychowanie żołnierza. (str.782)
4.ppor. Janusz Sieklucki. - Uwagi o wychowaniu żołnierzy. (str.786)
5.rtm. Stanisław Kałusowski. - O metodzie i sposobie prowadzenia pogadanek z żołnierzami. (str.789)
6.mjr. Adam Królikiewicz. - Nauka przebywania przeszkód przy wyszkoleniu szeregowca konno (wskazówki metodyczne). (str.798)
7.kpt. Adam Bobiński. - Celność karabina a jego stan techniczny. (str.808)
8.kronika kawalerji państw obcych - Francja, Niemcy. (str.818)
9,1.kronika sportowa - VIII jeździeckie mistrzostwa Polski. (str.836)
9,2.kronika sportowa - Wielka gonitwa kawalerii. (str.843)
10.wiadomości z prasy obcej - Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria. (str.845)
11.sprawozdania i recenzje - Polska. (str.858)
12.Komunikaty Sekcji kawaleryjskiej T.W.W. (str.864)zobacz spis treści rocznika 1939 zobacz spis treści rocznika 1939