skanowanie: 'ŻURAWIEJKI' Michał Choczaj http://www.zurawiejki.horsesport.pl/

INSTRUKCJA O BRONI

I. OPIS PISTOLETU.

1. Charakterystyka ogólna.

Pistolet "Vis" wz. 35 jest bronią palną, krótką, samopowtarzalną, kurkową, o lufie ryglowanej i iglicy przerzutowej. Działanie tej broni polega na wykorzystaniu gazów, które powodują odrzut suwadła z lufą i części z nim połączonych. Sprężyna powrotna dosuwa części ruchome z powrotem do pierwotnego położenia. Po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka suwadło zatrzymuje się na zatrzasku zamkowym. Pistolet ma urządzenie pozwalające na użycie go przy zastosowaniu kolby, która może jednocześnie służyć jako futerał.

2. Części składowe główne.

 1. Lufa.
 2. Suwadło z zamkiem.
 3. Sprężyna powrotna z żerdzią.
 4. Zatrzask zamkowy.
 5. Komora spustowa.
 6. Magazynek.

3. Lufa.

Lufa (tablica I) nadaje kierunek lotu pociskowi. Tylny otwór nazywa się wlotem (1) a przedni - wylotem (2). Od strony wlotu lufa jest nie gwintowana i tworzy komorę nabojową (3).

Na zewnętrznej powierzchni lufa ma dwa rygle (4), wchodzące w odpowiednie opory ryglowe suwadła. Od spodu w tylnej części znajduje się ogon (5), który współdziałając z ześlizgiem komory spustowej odryglowuje i zaryglowuje lufę.

4. Suwadło.

Suwadło (tablica I) przykrywa komorę spustową od góry: jest łożem dla lufy oraz zamyka komorę nabojową. W przedniej części suwadła mieści się łożysko (6) lufy, a pod nim łożysko dla sprężyny powrotnej (7). W środkowej części suwadła na wewnętrznej powierzchni są dwie opory ryglowe. Z prawej strony jest wyrzutnica a z lewej - półokrągłe wycięcie na oś zatrzasku zamkowego. Obok niego znajduje się podłużne wycięcie na zaczep zatrzasku zanikowego. W tylnej części suwadła po lewej stronie jest prostokątne wycięcie na zaczep do rozkładania (8) oraz bezpiecznik skrzydełkowy (tabl. I/9) na osi.

Tylną część suwadła tworzy zamek. Przednia jego część - czółko zamyka komorę nabojową. W zamku jest przewód igliczny, w którym się mieści iglica (tabl. I/10) ze sprężyną (11). Od tyłu przewód jest zamknięty oporą igliczną (12). Z prawej strony zamka w osobnym gnieździe umieszczony jest wyciąg (13). Iglica ma w tylnej części wycięcie, w które wchodzi ząb bezpiecznika skrzydełkowego. Bezpiecznik skrzydełkowy ma dwa ramiona. Osadzony jest na osi ze sprężyną i służy do bezpiecznego opuszczania kurka (nie powodując wypału). Jedno z nich ma moletowany występ (tabl. I/14) do naciskania kciukiem przy opuszczaniu kurka, a drugie ramię (15), umieszczone wewnątrz osady zamka, ma dwa zaczepy, z których jeden wchodzi w odpowiednie wycięcie iglicy i przesuwa ją do przodu, a drugi naciska na przerywacz spustowy (16 - tablica II).

Na suwadle znajdują się przyrządy celownicze: muszka stała i szczerbina wymienna.

5. Sprężyna powrotna z żerdzią.

Sprężyna powrotna (tabl. I) jest umieszczona na żerdzi (17) i ograniczona w przedniej części pierścieniem oporowym (18), w tylnej zaś oporą (19). Opora ma przetyczkę (20) oraz żerdź (21) ze sprężynką (22), która się mieści wewnątrz żerdzi sprężyny powrotnej. Opora opiera się o oś zatrzasku zamkowego (23 - tabl. II). Pierścień oporowy sprężyny opiera się o czoło łożyska sprężyny powrotnej. Zespół żerdzi sprężynuje osiowo

6. Zatrzask zamkowy.

Zatrzask zamkowy (tabl. II) łączy w jedną całość suwadło, lufę i komorę spustową.

Oś zatrzasku zamkowego (24) ma skośne ścięcie, o które się opiera opora sprężyny powrotnej. Po wystrzeleniu ostatniego naboju donośnik pustego magazynka podnosi zaczep zatrzasku zamkowego powodując zaskoczenie zaczepu w wycięcie suwadła, a tym samym zatrzymanie suwadła w tylnym położeniu.

7. Komora spustowa.

W komorze spustowej (tabl. II) mieszczą się wszystkie części mechanizmu spustowego. Dolna część komory spustowej przechodzi w uchwyt pistoletu z komorą magazynka (29). Na wierzchu komory spustowej znajdują się podłużne wodzidła (25) suwadła, wyrzutnik (26) oraz skos, jako górne wodzidło ześlizgu lufy. Z lewej strony komory spustowej znajduje się zaczep do rozkładania pistoletu (27) wraz z osią i zębem zaczepowym (28). W komorze spustowej mieszczą się: kurek (30), z zębem zaczepowym (31) i zębem bezpiecznika (32), dźwignia kurka (33), oś dźwigni kurkowej (34), oś kurka (35), sprężyna kurkowa (36), zaczep kurkowy (37), oś zaczepu kurkowego (38), sprężyna zaczepu kurkowego (39).

Sprężyna ta, trzyramienna, pracuje jednocześnie dla zaczepu kurkowego, samoczynnego bezpiecznika i przerywacza. Prócz tego w komorze spustowej mieszczą się: tłoczek sprężyny kurkowej (40), przetyczka tłoczka (41), osada sprężyny kurkowej (42), przetyczka osady (43), ucho (44), przerywacz (16), spust (45), samoczynny bezpiecznik (46), czepik magazynka (47), zapadka czepika (48) i sprężyna czepika (49). Na bocznych płaszczyznach komory spustowej osadzone są na czopach okładki, przymocowane śrubami.

8. Magazynek.

Magazynek (tabl. I) służy do donoszenia naboi i mieści w sobie 8 naboi, ułożonych jeden nad drugim. Magazynek składa się z komory (54), dna (50), dwóch nitów (51), donośnika (52) i sprężyny donośnika (53).

Z prawej strony magazynek ma otwór na czepik, a po obu stronach otworki kontrolne do zbadania ilości załadowanych naboi.

Ponadto z lewej strony magazynek ma wycięcie na zatrzask zamkowy.

II. ROZKŁADANIE I SKŁADANIE

A. Rozkładanie pistoletu.

9. Rozładowanie pistoletu.

Przed przystąpieniem do rozkładania pistoletu należy pistolet rozładować.

W tym celu trzeba:

 • trzymając pistolet w prawej ręce skośnie w dół, nacisnąć kciukiem czepik magazynka i podchwycić lewą ręką wypadający magazynek,
 • zbadać, czy nie ma naboju w lufie. W tym celu odciągnąć suwadło w tył i zajrzeć do komory nabojowej.

10. Kolejność czynności przy rozkładaniu.

Po wykonaniu tych czynności można przystąpić do rozkładania pistoletu (Tabl. IV i V) w następującej kolejności:

 1. Odciągnąć suwadło w tył i unieruchomić je. W tym celu pistolet trzymać w prawej ręce lufą skierowaną w lewo, lewą ręką uchwycić suwadło z góry i odciągnąć w tył, nacisnąć kciukiem prawej ręki skrzydełko (tylne) zaczepu do rozkładania, aby ząb zaczepu wszedł w odpowiednie wycięcie suwadła.
 2. Wyjąć zatrzask zamkowy. Trzymając pistolet w lewej ręce (lufa skierowana w prawo), chwytem do siebie, palcem wskazującym i kciukiem prawej ręki odciągnąć żerdź sprężyny powrotnej około 2 mm do przodu, a jednocześnie nacisnąć na wystający koniec osi zatrzasku zamkowego tak, aby zatrzask wypadł.


 3. Ściągnąć suwadło z zamkiem z komory spustowej. Pistolet przełożyć do prawej ręki, lufę skierować w lewo chwytem do siebie, lewą ręką uchwycić suwadło, kciukiem prawej ręki odsunąć w dół skrzydełko zaczepu do rozkładania i ściągnąć suwadło z komory spustowej.
 4. Wyjąć sprężynę powrotną z żerdzią i lufą. Trzymając zamek w lewej ręce, prawą ręką unieść nieco żerdź ze sprężyną, przekręcić około jej osi o 180" i wyciągnąć do tyłu, następnie wyjąć lufę. Pistolet jest rozłożony do konserwacji po strzelaniu. Dalsze rozkładanie zespołów należy do zakresu pracy rusznikarza.
 5. Składanie pistoletu odbywa się w odwrotnej kolejności.

B. Rozkładanie suwadła.

 1. Pchnąć nieco iglicę do przodu tak, aby jej kowadełko wyszło z otworu opory iglicznej.
 2. Przesunąć nieco oporę iglicy do góry nie wyjmując jej całkowicie.
 3. Wyjąć bezpiecznik skrzydełkowy.
 4. Wyjąć oporę iglicy (uważając, aby iglica nie wyskoczyła na ziemię).
 5. Wyjąć iglicę ze sprężyną.
 6. Wyjąć wyciągacz łuski.

Składanie odbywa się w odwrotnym porządku, przy czym przy wkładaniu iglicy pamiętać, aby wycięcie na zaczep bezpiecznika było skierowane w dół.

C. Rozkładanie komory spustowej.

 1. Wyjąć czepik magazynka (pchnąć czepik w prawą stronę, wkrętakiem przekręcić zakrętkę o ćwierć obrotu w lewo, następnie wysunąć cały czepik).
 2. Odkręcić śruby nakładek i odjąć je.
 3. Wybić (z lewej strony na prawą) sworzeń osady sprężyny tłoczka.
 4. Wyjąć osadę wraz ze sprężyną i tłoczkiem.
 5. Wybić przetyczkę tłoczka i wyjąć tłoczek ze sprężyną (przy wybijaniu przetyczki tłoczek nieco wcisnąć).
 6. Wyjąć sprężynę zaczepu kurkowego.
 7. Unieść nieco skrzydełko zaczepu do rozbierania do góry i przekręcając w prawo wyjąć go całkowicie.
 8. Wyjąć bezpiecznik samoczynny.
 9. Wepchnąć oś kurka w lewo i wyjąć kurek wraz z dźwignią kurka.
 10. Wybić oś dźwigni kurka.
 11. Wybić oś zaczepu kurka i przerywacza z prawej strony na lewą i wyjąć zaczep kurka wraz z przerywaczem.
 12. Wyjąć spust do tyłu.

Składanie odbywa się w odwrotnej kolejności.

D. Rozkładanie magazynka.

 1. Wybić dwa nity dna magazynka.
 2. Wyjąć sprężynę wraz z donośnikiem.

III. WSPÓŁDZIAŁANIE CZĘŚCI MECHANIZMU.

11. Ładowanie magazynka i pistoletu.

 1. Magazynek ładuje się trzymając go w lewej ręce, przednią ścianą skierowaną w prawo.
  Palcem wskazującym i kciukiem prawej ręki ująć nabój i kładąc go na przedniej części donośnika wcisnąć aż do oparcia się naboju o dolną krawędź wycięcia przedniej ściany magazynka. Pchnąć nabój do tyłu, aby dno łuski oparło się o tylną ścianę magazynka. Tak samo postępować z następnymi nabojami.
 2. Trzymając pistolet w prawej ręce lufą w dół włożyć magazynek z nabojami do komory magazynka aż do oporu, tak aby czepik zaskoczył za zaczep magazynka.

12. Nabijanie pistoletu.

Ująć palcem wskazującym i kciukiem lewej ręki karbowaną część suwadła, szybkim ruchem odciągnąć je do tyłu aż do oparcia, następnie puścić swobodnie. Suwadło powracając do przodu pod działaniem sprężyny powrotnej wprowadza podajnikiem zamka nabój do lufy. Przy ruchu suwadła w tył został jednocześnie napięty kurek.

Po wystrzeleniu wszystkich naboi z magazynka suwadło zostaje w tylnym położeniu unieruchomione zatrzaskiem zamkowym. Wyjąć z futerału pusty magazynek. Włożyć do komory magazynka magazynek z nabojami, nacisnąć kciukiem prawej ręki na zaczep zatrzasku zamkowego, wskutek czego zwolnione suwadło idąc do przodu wprowadzi nabój do lufy.

Po nabiciu pistoletu położenie wszystkich części jest następujące:

 • nabój jest w komorze nabojowej,
 • lufa zaryglowana,
 • czółko zamka opiera się o dno łuski,
 • kurek napięty i zaczepiony swoim zębem na zaczepie kurkowym,
 • dźwignia kurkowa naciska na tłoczek sprężyny kurkowej i spręża ją.

13. Danie strzału.

Chcąc dać strzał, trzeba nacisnąć spust, a jednocześnie nacisnąć dłonią samoczynny bezpiecznik. Naciśnięty samoczynny bezpiecznik unosi swą dźwignię ku górze, przez co pozwala na przesunięcie się spustu ku tyłowi. Spust naciska zaczep kurkowy, który obracając się na swej osi zwalnia kurek z zaczepienia. Sprężyna kurkowa rozpręża się, naciska dźwignię kurkową i zwolniony kurek uderza w iglicę tak zwaną przerzutową, która swym grotem już na mocy siły bezwładności uderza w spłonkę. Następuje odpalenie.

14. Działanie mechanizmu po strzale.

Gdy pocisk opuszcza lufę, prężność gazów działa na dno łuski, przez co nadaje lufie ruch wsteczny. Ponieważ lufa w pierwszej fazie odrzutu jest zaryglowana i połączona z suwadłem, cofa się cały zespół (około 4 mm), potem ogon lufy napotyka na skośny próg, który ją zmusza do opadnięcia i odryglowania. Po odryglowaniu lufa zatrzymuje się. Suwadło na mocy bezwładności posuwa się dalej ku tyłowi, ściska sprężynę powrotną i napina kurek. Wyciąg trzyma łuskę, która natrafiając na wyrzutnik wypada przez wyrzutnicę. Tylna część suwadła napina jednocześnie kurek. Przerywacz ślizgając się po krzywych wycięciach spodu zamka i naciskany sprężyną opada w dół i swym zaczepem unieruchamia zaczep kurkowy, nie pozwalając mu opaść, dopóki nic nastąpi zwolnienie spustu. Po ukończeniu odrzutu zaczyna działać sprężyna powrotna, powodując powrót wszystkich części do przodu i nabicie. Pistolet jest ponownie gotów do strzału.

15. Sposoby zabezpieczenia w pistolecie.

Pistolet ma trzy sposoby zabezpieczenia:

 1. Samoczynny bezpiecznik, bez którego wciśnięcia niemożliwe jest ściągnięcie spustu, a przez to danie strzału.
 2. Zabezpieczenie przez ustawienie kurka na zębie bezpieczeństwa. Uskutecznia się to przez odciągnięcie opuszczonego kurka aż do pierwszego trzasku. Wówczas zaczep kurkowy zapada za ząb bezpieczeństwa i uniemożliwia w ogóle odpalenie.
  Takie ustawienie kurka poza zabezpieczeniem nie powoduje osłabiania sprężyny iglicznej.
  Kurek opuszcza się przy pomocy bezpiecznika skrzydełkowego.
  Dla dania strzału trzeba kurek odciągnąć całkowicie w tył.
 3. Bezpiecznik skrzydełkowy.
  Przez naciśnięcie skrzydełka bezpiecznika ząb ramienia wewnętrznego wciąga iglicę do przewodu iglicznego, tak że spadający kurek nie może jej uderzyć. Iglica chowa się w przewodzie, lecz nie dotyka spłonki (Tabl. VI). Pazur bezpiecznika jednocześnie naciska na główkę przerywacza, który przesuwając się ku dołowi naciska na ramię zaczepu kurkowego. Zaczep kurkowy obraca się koło swej osi i wychodzi z zebu zaczepowego kurka. Kurek spadając pod działaniem sprężyny kurkowej nie napotyka kowadełka iglicy i nie wywołuje odpalenia.

16. Najważniejsze zacięcia i ich usuwanie.

Objaw Przyczyna Pomoc
l. Nabój staje skośnie Uszkodzenie górnej części magazynka Zmienić magazynek
2. Niepodanie naboju a) Źle naładowany magazynek a) Przeładować magazynek
b) Magazynek niezupełnie wsunięty do chwytu b) Dokładnie włożyć magazynek do chwytu
3. Niedomknięcie zamka przy wprowadzaniu naboju do lufy a) Zahamowanie ręką ruchu do przodu a) Dopchnąć suwadło ręką
b) Zanieczyszczenie pistoletu b) Dopchnąć suwadło ręką. Jeżeli zamek nie da się dopchnąć, to oczyścić broń
c) Wadliwy nabój c) Przeładować
4. Niewypał a) Zła amunicja a) W razie niewypału napiąć kurek ponownie palcem i odpalić, a jeśli nie otrzymamy strzału - przeładować
b) Zanieczyszczenie przewodu iglicznego b) Przeczyścić broń
5. Niewyciągnięcie wystrzelonej łuski a) Niedostateczny odrzut a) Usunąć łuskę ręcznie odciągając suwadło
b) Urwanie kryzy łuski b) Wybić łuskę wyciorem
6. Niewyrzucenie lub przycięcie przez zamek łuski Niedostateczny odrzut Przechylić pistolet wyrzutnicą w dół, odciągnąć suwadło w tył i wyrzucić łuskę

17. Pielęgnacja broni i amunicji.

Pistolet czyści się i pielęgnuje według zasad podanych w osobnej instrukcji.

18. Dane liczbowe.

a) Dane o pistolecie.
Kaliber lufy . . . . . . . . . . . . 9 mm
Długość pistoletu . . . . . . . . . 200 "
Długość lufy . . . . . . . . . . . 120 "
Lufa ma 6 bruzd o skręcie stałym prawym.
Ciężar pistoletu
z naładowanym magazynkiem około	. . 1120 g
b) Dane o amunicji.
Kaliber pocisku . . . . . . . . . . . 9 mm
Ciężar naboju . . . . . . . . . . . 12 g
  "  pocisku . . . . . . . . . . 7,5 g
  "  magazynka z nabojami około . 170 g
  "  magazynka próżnego około . . 73 g
Długość naboju . . . . . . . . . . 29,2 mm
  "  pocisku . . . . . . . . . . 15 mm
c) Dane balistyczne.
Szybkostrzelność teoretyczna 120 strz/min.
    "     praktyczna  10 strz/min.
Szybkość wylotowa . . . . . . . 345 m/sek.
Energia wylotowa . . . . . . . . 45,5 kgm
d) Przebijalność.
Drzewo sosnowe suche grubości 120 mm - na 15 m.
Drzewo sosnowe suche grubości 100 mm - na 50 m.

19. Przybory.

Do przyborów należy:

 • futerał,
 • wycior mosiężny,
 • dwa magazynki zapasowe,
 • naboje szkolne.

INSTRUKCJA STRZELECKA INSTRUKCJA STRZELECKA