skanowanie: 'ŻURAWIEJKI' Michał Choczaj http://www.zurawiejki.horsesport.pl/

1935/7 (117) poz.8a

Niemcy. - DIE DEUTSCHE VOLKSKRAFT. - Berlin, 1934.

(Dodatek do Deutsche Wehr.).

Nr. 15 z dnia 26 lipca.

Anonim. - Surogaty a doświadczenia wojenne.

Autor uważa za wskazane utrwalić doświadczenia wojenne uzyskane przy skarmianiu surogatów, albowiem zachodzi obawa, że z biegiem czasu młodsze pokolenia zapomną o nich i w przyszłej wojnie okupią to zdrowiem i życiem tysięcy koni.

W razie braku owsa, siana i słomy, stanowiących zasadnicze i najlepsze pożywienie koni, można stosować przez dłuższy czas nawet środki zastępcze, czyli surogaty. Powoduje to wprawdzie zmniejszenie się odporności i sił koni, nie jest jednak szkodliwe, o ile jest stosowane umiejętnie.

W pierwszym rzędzie wchodzą w grę jako surogaty: pastwiska, parowane lub suszone ziemniaki oraz zboże zielone z dodaniem cukru lub bez cukru. Pozatem użyć można jęczmienia, żyta, pszenicy, kukurydzy, grochu, fasoli, wyki, otrębów, chleba, makuchy, mączki mięsnej, cukru, koniczyny, lucerny, gałązek, liści i t. p. - By konie przyzwyczaić do surogatów, trzeba je skarmiać poczynając od małych ilości i zwiększając stopniowo dawki. Dobrze jest mieszać początkowo surogat z dotychczasowem pożywieniem. Zaduże dawki surogatu mogą u koni nieprzyzwyczajonych wywołać wiele zachorowań.

Gałązki z drzew liściastych wraz z liśćmi, odpowiednio posieczkowane i suszone, karmione w niedużych ilościach, stanowią niezły surogat. Również trociny drzewne i korę jedzą konie chętnie. Szkodliwe są natomiast szpilki drzew iglastych, szczególnie sosny i jodły, gdyż powodują podrażnienie nerek. Podczas wojny skarmiano również pokrzywę i mech.

Stosunkowo najczęściej stosowano kartofle, jako surogat owsa. Podczas, gdy kartofle w surowym stanie karmione przez dłuższy czas są szkodliwe dla konia, kartofle gotowane w parze lub też suszone w formie płatków lub też prasowane są nieszkodliwe i wcale dobre. Parowanemi kartoflami można karmić w ilości 10 - 15 kg. dziennie, płatkami ziemniaczanemi zaś w ilości nieprzekraczającej rację owsa, zmieszanemi z sieczką. Dobrze jest dodać na każde 5 kg. parowanych kartofli 20 g. soli. - Trzeba pamiętać o tem, że karmienie kartoflami przez dłuższy czas powoduje słabnięcie koni i skłonność do pocenia się. - W razie braku innych surogatów można karmić również łupami kartoflanemi, które muszą być zmyte z piasku i ziemi.

Ważny dodatek do obroku stanowi cukier, który jest łatwo strawny i wzmacnia organizm. Maksymalna dawka dzienna wynosi 2 - 3 kg. Tako dodatek wystarczy 1/2 kg. rozpuszczonego w wodzie do pojenia lub też dosypanego do obroku.

Mączka mięsna, która jest mieszaniną odpadków zwierzęcych z rzeźni, krwi, owsa, trocin, słodu i soli nadaje się jako pożywienie jedynie w zimnej porze roku. W ciepłej porze roku odpadki mięsa powodują nieprzyjemny zapach, którego konie nie znoszą.

W końcu autor radzi, by już w czasie pokoju stosowano surogaty, by z jednej strony konie przyzwyczaić do nich, z drugiej zaś żołnierzy nauczyć, jak surogatami należy karmić.Powrót do spisu treści rocznika Powrót