skanowanie: 'ŻURAWIEJKI' Michał Choczaj http://www.zurawiejki.horsesport.pl/

1933/10 (96) poz.6a

kronika kawalerji państw obcych

Z.S.S.R. Prace nad zmianą obecnego modelu siodła

Również w celu usprawnienia kawalerji pod względem ruchliwości - prowadzi się pracę nad zmianą obecnego modelu siodła przepisowego dla szeregowych wz. 1925, będącego pewną odmianą (ulepszoną) siodła wz. 1888 r.

W tym celu Zarząd Gospodarczy Armji ogłosił w 1931 roku konkurs na nowy model siodła.

W związku z tem grono wykładowców w K. K. U. K. S. (Centrum doszkolenia dowódców kawalerji) w Nowoczerkasku przeprowadziło ścisłe badania i doświadczenia techniczne i wystąpiło z pewnemi wnioskami. Ze względu na podobieństwo naszego modelu siodła przepisowego do siodła rosyjskiego - tak pod względem budowy jak troczenia, pakowania i siodłania - wnioski te przedstawiają pewne znaczenie dla nas.

Wnioski opiewają, jak następuje:

 1. Siodło naogół (pod względem budowy zwłaszcza) - dobre i nie wymaga zasadniczych przeróbek, w zupełności nadaje się do dalszego użycia w kawalerji.
 2. Należałoby jedynie mieć kilka wymiarów przedniego łęku aby móc dopasować do różnych kłębów.
 3. Ujemną stroną obecnego pakowania - jest nadmierny ciężar ogólny oraz, szczególnie, wadliwy rozkład tego ciężaru, wskutek czego przód konia jest nadmiernie obciążony (podkreśl. sprawozd.).
 4. Celem usunięcia tych wad, proponuje się:
  1. wyrzucić potnik filcowy, natomiast pod siodło używać dobrej derki (złożonej podwójnie).
  2. Z przodu troczyć jedynie płaszcz oraz końską maskę gazową - skutkiem czego ciężar juku przedniego zmniejszy się od 4 - 5 kg.
  3. wobec użycia derki końskiej zamiast potnika - owsiaki troczyć na miejsce derki t. j. ztyłu. W tym celu winne one być nieco przerobione. Końce owsiaków obciążają juczki tylne i w ten sposób zapewniają lepszą stabilność tylnego juka, który się nie chwieje i nie naciera boków konia.
  4. Aby uniknąć przeciążenia tyłu konia a jednocześnie by zmniejszyć ogólną wagę siodła spakowanego - proponuje się wyrzucić następujące rzeczy, które częściowo przewozić w taborze szwadronowym:
   • siatkę na siano - (waga 177 gr.) gdyż praktyka wykazała, rzekomo, jej zbędność.
   • kantar stajenny - (waga 550 gr.), gdyż ogłów obecny zastępuje w zupełności kantar, (ogłów obecny nie posiada mundsztuka - przyp. sprawozd.)
   • buty zapasowe - (waga 2,325 kg.),
   • worek z kaszą - (1799 gr.),
   • podwójny potnik filcowy - waga 2,774 kg.,
   • 2 podkowy - waga 1,227 kg,
   W sumie ulżenie wynosi: 7,232 kg.
   Przewożone w taborze szwadronowym rzeczy te stanowią tonaż około 400 kg. - czyli mogą być przewiezione na l wozie.
  5. Ponadto:
   • szablę ("szaszkę" wzoru kozackiego) - wozić przy siodle z tyłu z lewej strony na specjalnej żabce,
   • łopatkę saperską zdjąć z przedniego juka i wozić na jeźdźcu z prawej strony na pasie głównym.

Sądząc z załączonego rysunku - jeździec ma z lewej strony dużą maskę gazową - kbk zaś przez plecy, kolbą w prawą stronę.


Waga siodła obecnego modelu wynosi 39 kg - waga w/g projektu - 31 kg. Rozkład ciężaru na przednie i tylne nogi konia:


 • koń nieosiodłany - (przyjmując przeciętną wagę - 400 kg)
 • przód 58%
 • tył  -  42%.
 • koń pod jeźdźcem osiodłany siodłem obecnego modelu
 • przód 66%
 • tył  -  34%.

        (ogólna waga - 519 kg),

 • koń pod jeźdźcom osiodłany siodłem proponowanego modelu
 • przód 61 %
 • tył  -   39%.

        (ogólna waga - 511 kg).

 • koń bez jeźdźca - osiodłany siodłem proponowanego modelu
 • przód 58,7 %
 • tył  -   41,3%.


Widzimy więc, że proponowany model i sposób troczenia zbliżają (procentowo) rozkład ciężaru konia do warunków równowagi naturalnej.Powrót do spisu treści rocznika Powrót