skanowanie: 'ŻURAWIEJKI' Michał Choczaj http://www.zurawiejki.horsesport.pl/

Instrukcja noszenia, troczenia i pakowania wyposażenia w kawalerii.

WSTĘP.
OGÓLNE ZASADY WYPOSAŻENIA OFICERÓW, PODOFICERÓW I SZEREGOWCÓW KAWALERII

l. Cel wyposażenia.

Wyposażenie oficerów, podoficerów i szeregowców kawalerii w przedmioty umundurowania, oporządzenia, żywności, uzbrojenia, sprzętu taborowego i specjalnego ma im zapewnić pewne minimum środków potrzebnych do życia i walki.

2. Wyposażenie.

Wyraz "wyposażenie" oznacza całość środków, które mają umożliwić osiągnięcie celu.

3. Podział wyposażenia.

Wyposażenie oficera, podoficera i szeregowca kawalerii dzieli się na:

 1. materiał intendencki;
 2. materiał uzbrojenia;
 3. sprzęt taborowy;
 4. sprzęt i materiał specjalny.

4. Materiał intendencki.

Materiał intendencki składa się z umundurowania, oporządzenia oraz żywności dla żołnierza i konia.

5. Materiał uzbrojenia.

W skład materiału uzbrojenia wchodzi uzbrojenie indywidulne oficera, podoficera i szeregowca, mianowicie: pistolet, karabinek, amunicja, bagnet, szabla, lanca, lornetka, busola oraz uzbrojenie zbiorowe: sekcji ręcznego karabina maszynowego, obsługi ciężkiego karabina maszynowego, działonu armatek.

6. Sprzęt taborowy.

W skład sprzętu taborowego wchodzi rząd wierzchowy i przybory służące do karmienia i czyszczenia konia.

7. Sprzęt i materiał specjalny.

Do sprzętu i materiału specjalnego zalicza się sprzęt saperski, łączności, przeciwgazowy i materiał sanitarny.

8. Treść instrukcji.

Niniejsza instrukcja omawia wyposażenie oficerów, podoficerów i szeregowców kawalerii, oparte na ustalonych przepisach umundurowania, oporządzenia i uzbrojenia, oraz sposób noszenia, troczenia i pakowania wyposażenia, którego ilość jest określona w etatach materiałowych i w organizacji poszczególnych oddziałów kawalerii. Ilość przedmiotów materiału intendenckiego wyszczególnioną w załączonych wykazach wyposaźenia należy rozumieć jako wyposażenie maksymalne.

W czasie wojny ilość przedmiotów materiału intendenckiego określają specjalne tabele.

ROZDZIAŁ A.
WYPOSAŻENIE OFICERA, PODOFICERA I SZEREGOWCA KAWALERII ORAZ JEGO ROZMIESZCZENIE.

9. Rozmieszczenie przedmiotów wyposażenia.

Pas główny oficera, podoficera i szeregowca, zapięty dookoła talii, ma być tak zaciśnięty, aby przedmioty zawieszone na nim nie powodowały zbytniego obsuwania pasa w dół na biodra.

Przy dobrze dopasowanej kurtce sprzączka pasa powinna się mieścić między dwoma dolnymi guzikami kurtki.

Oficerski pas główny ma poprzeczkę, którą się zakłada pod prawy naramiennik kurtki.

Podoficerowie i szeregowcy (z wyjątkiem uzbrojonych w pistolety) mają pasy główne z szelkami zakładanymi na ramiona pod naramiennikami i przypinanymi z przodu do ładownic.

Ładownice (2 potrójne) nosi się na pasie głównym. Po zapięciu pasa powinny być przysunięte jak najbliżej sprzączki pasa.

Karabinek noszą jeźdźcy na plecach przez lewe ramię.

W czasie przemarszów zdala od nieprzyjaciela karabinek powinien być przypięty do pasa głównego za pomocą troczka.

Woźnica w czasie powożenia ma karabinek zawieszony na szyi z przodu, wylotem lufy zwrócony w lewo.

 1. Na prawej stronie ciała nosi się:
  1. maskę przeciwgazową w torbie brezentowej, zawieszonej na taśmie przez lewe ramię i podciągniętej tak, żeby górna część torby była na wysokości pasa głównego.
   Maskę przeciwgazową w pudełku blaszanym (R. S. C.) nosi się przez prawe ramię na plecach na wysokości łopatki.
  2. Pistolet, w futerale nosi się na prawym boku na pasie głównym. Futerał nasunięty na pas główny, podtrzymywany przy pomocy paska przełożonego przez lewe ramię; sznur do pistoletu założony przez szyję.
  3. Pistolet do naboi sygnałowych w futerale, nosi się jak pistolet.
 2. Na lewej stronie ciała nosi się:
  1. Lornetkę w futerale, zawieszoną na pasku przez prawe ramię na plecach powyżej pasa głównego. W czasie działań bojowych - na pasku przez szyję na piersiach.
  2. Gwizdek alarmowy na plecionym sznurku, zawieszony na guziku pod lewym naramiennikiem i włożony do lewej górnej kieszeni kurtki.
   Przy występowaniu w płaszczach sukiennych umocowany do górnego guzika płaszcza i wsunięty pod płaszcz między drugim a trzecim guzikiem od góry.
  3. Torbę polową przewieszoną na pasku przez prawe ramię. Zawiera ona:
   • mapnik,
   • mapy,
   • blok meldunkowy,
   • dziennik działań (tylko u oficerów),
   • kalkę, papier, ołówki oraz węgiel,
   • krzywomierz,
   • linijkę,
   • gumę do wycierania,
   • ostrzynkę (przyrząd do zaostrzania ołówka),
   • busolę,
   • szkło powiększające (tylko oficerowie),
   • świecę i zapałki,
   • latarkę elektryczną, w nocy zawieszoną na drugim od góry guziku kurtki.
  4. Chlebak przewieszony na taśmie przez prawe ramię i zaczepiony od spodu zaczepem o pas główny.
   W chlebaku, niezależnie od chleba i niezbędnika, który mają wszyscy podoficerowie i szeregowcy mieszczą się granaty ręczne, w ilości i w wypadkach określanych każdorazowo przez dowódcę, oraz sprzęt, w który dodatkowo są wyposażeni podoficerowie i szeregowcy, w zależności od pełnionej przez nich funkcji.
   Będą to:
   • u podoficerów i szeregowców dowódców sekcyj nie wyposażonych w torby polowe - bloki meldunkowe, ołówki, krzywomierze i busole;
   • u podoficerów i szeregowców plutonów łączności - świece, zapałki, naboje sygnałowe, linki z woreczkami do przekazywacza i rękawy przekazywacza.
   Prócz tego w wypadkach spieszenia się do walki na dłuższy czas w chlebaku (na rozkaz dowódcy) mieszczą się manierka i menażka.
  5. Łopatkę w pokrowcu, zawieszoną na pasie głównym na lewym boku.
  6. Bagnet w żabce, zawieszony na pasie głównym na lewym boku. Jeżeli podoficer lub szeregowiec wyposażony w bagnet ma również łopatkę, wówczas koniec bagnetu przełożony jest przez tylny trok futerału łopatki tak, żeby się znajdował z tyłu za trzonem łopatki.
   Uwaga : Szeregowiec występujący pieszo z karabinkiem i szablą na żabce, np. w czasie służby wartowniczej nosi bagnet na pasie głównym na prawym boku.
  7. Czekanik w pokrowcu, zawieszony na pasie głównym na lewym boku.
  8. Topór II w pokrowcu, jak czekanik.
  9. Torby ze sprzętem specjalnym (teczka na akta stacyjne łączności, torby: narzędziowa łączności i saperska, podkuwacza, sanitarna i sanitarno-weterynaryjna), przewieszone przez prawe ramię na lewym boku, tak aby się znajdowały nieco z tyłu, powyżej chlebaka.
  10. Płachta wytyczna zwinięta, zawieszona na pasie głównym na lewym boku.
  11. Szabla - zasadniczo przytroczona do siodła, w razie występowania pieszo (służba, raport itp.) zawieszona na żabce przy pasie głównym.

Amunicję do karabinka nosi się w 2 ładownicach po 45 naboi z wyjątkiem szeregowców sekcji ręcznego karabina maszynowego, którzy ją noszą w chlebaku.

Ręczny karabin maszynowy z pokrowcem w noszaku wozi zasadniczo celowniczy, jednakże w czasie dłuższych marszów wożą go kolejno wszyscy szeregowcy sekcji ręcznego karabina maszynowego.

Amunicja do ręcznego karabina maszynowego, przewożona przez szeregowców sekcji ręcznego karabina maszynowego, mieści się w magazynkach wkładanych do specjalnych ładownic, nasuwanych na pas główny (po jednej podwójnej z każdej strony).

Niezbędnik do ręcznego karabina maszynowego, nosi celowniczy w ładownicy zamiast jednego magazynka.

Sygnałówkę nosi trębacz, wyposażony w pistolet, na plecach na plecionym sznurze, przełożonym przez lewe ramię. Trębacz, wyposażony w karabinek, nosi sygnałówkę pod prawą pachą (powyżej maski przeciwgazowej) na sznurze przewieszonym również przez lewe ramię.

10. Wyposażenie oficera.

Wszyscy oficerowie kawalerii noszą jednakowe wyposażenie bez względu na posiadany stopień i funkcję. Wobec tego wykaz wyposażenia nr l pozostaje dla wszystkich oficerów bez zmiany.

11. Wyposażenie st. wachmistrza i wachmistrza.

Wyposażenie zasadnicze według wykazu nr 2. Prócz tego w niektórych wypadkach mają dodatkowe wyposażenie w zależności od pełnionych funkcyj (np. podoficerowie sanitarni i sanitarno-weterynaryjni pułku, starsi trębacze itp.).

12. Wyposażenie plutonowych, kaprali oraz wszystkich dowódców sekcyj.

Wyposażenie zasadnicze - jak szeregowcy (§ 13) według wykazu nr 3. Prócz tego wszyscy mają bloki meldunkowe i ołówki, a dowódcy sekcyj zamiast łopatek mają czekaniki. W pierwszym szeregu w sekcjach liniowych jako dodatkowe uzbrojenie - lanca.

13. Wyposażenie szeregowców sekcji liniowej.

Wyposażenie zasadnicze według wykazu nr 3. Prócz tego wszyscy podoficerowie i szeregowcy pierwszego szeregu mają lance.

W skład wyposażenia zbiorowego plutonu wchodzą pistolety do naboi sygnałowych, w ilościach określonych przez etaty materiałowe.

14. Wyposażenie szeregowców sekcji ręcznego karabina maszynowego.

Wyposażenie zasadnicze według wykazów nr 4 i 5. Prócz tego mają:

 • karabinowy - blok meldunkowy i ołówki oraz czekanik zamiast łopatki;
 • celowniczy - niezbędnik do ręcznego karabina maszynowego zamiast jednego magazynka.

15. Wyposażenie obsługi ciężkiego karabina maszynowego na juku.

Wyposażenie zasadnicze według wykazu nr 3.

Prócz tego:

 • karabinowy ma blok meldunkowy, ołówki, krzywomierz, busolę, latarkę elektryczną i lornetkę;
 • celowniczy i taśmowy uzbrojeni są w pistolety w futerałach, nie mają natomiast karabinka i bagnetu, szelek do ładownic, ładownic, amunicji do karabinka;
 • karabinowy i drugi amunicyjny mają czekaniki zamiast łopatek;
 • celowniczy jest wyposażony w celownik - kątomierz w futerale i latarkę elektryczną.

16. Wyposażenie celowniczego ciężkiego karabina maszynowego na taczance.

Wyposażenie zasadnicze obsługi ciężkiego karabina maszynowego na taczance - jak obsługi ciężkiego karabina maszynowego na juku (§ 15) z tym, że celowniczy (jadący na taczance) nie ma szabli. Tę część wyposażenia, którą jeździec wozi na siodle w sakwach, celowniczy ciężkiego karabina maszynowego na taczance przewozi w plecaku umieszczonym na taczance. Płaszcz zwinięty i ściągnięty paskiem umieszcza się obok plecaka (wykaz nr 6).

17. Wyposażenie woźnicy.

Wyposażenie zasadnicze według wykazu nr 7. Prócz tego ma plecak i płaszcz, przewożone w koźle (skrzyni) wozu na ładunku.

18. Wyposażenie podoficerów i szeregowców szwadronu pionierów.

Podoficerowie i szeregowcy szwadronu pionierów wyposażeni są w materiał (sprzęt) intendencki, uzbrojenia, taborowy i specjalny, według zasad obowiązujących dla szwadronu liniowego (§§ 11-13).

Wyposażenia zasadnicze według wykazu nr 8 (jeźdźcy) i wykazu nr 7 (woźnice). Ponadto podoficerowie i szeregowcy szwadronu pionierów wyposażeni są w przenośny sprzęt saperski, a mianowicie:

 • topory II w pokrowcach przy pasie głównym;
 • czekaniki w pokrowcach przy pasie głównym;
 • łopaty saperskie;
 • wiązadła zwinięte, przytroczone do siodła po lewej stronie na przednim łęku na płaszczu;
 • torby narzędziowe;
 • torby na klamry i gwoździe;
 • paski skórzane naramienne.

Nie mają natomiast:

 • łopatek.

19. Wyposażenie szeregowców drużyny pioniersko-przeciwgazowej.

Wyposażenie - podobne jak w szwadronach pionierów § 18.

20. Wyposażenie podoficerów i szeregowców szwadronu łączności i plutonu łączności.

Podoficerowie i szeregowcy szwadronu łączności i plutonu łączności pułku wyposażeni są w materiał (sprzęt) intendencki, uzbrojenia, taborowy i specjalny, według zasad obowiązujących dla szwadronu liniowego (§§ 11-13). Wyposażenie zasadnicze według wykazu nr 3 (jeźdźcy) i wykazu nr 7 (woźnice).

Prócz tego szeregowcy szwadronu i plutonu łączności są wyposażeni w przenośny sprzęt łączności, a mianowicie:

 • pistolety do naboi sygnałowych;
 • linki z woreczkami i rękawy do przekazywacza w chlebaku;
 • rososzki;
 • lance lub tyczki do przekazywacza;
 • teczki na akta stacyjne w torbie;
 • latarki (przytroczone do siodła);
 • słupołazy (przytroczone do siodła);
 • płachty sygnałowe do łączności z lotnikiem w pułkach kawalerii są przytroczone do siodła, a w szwadronach łączności przewożone w pokrowcach przez plecy.

21. Wyposażenie kolarzy.

Wyposażenie zasadnicze według wykazu nr 9, przy czym część wyposażenia przeznaczoną do przewożenia na siodle i w sakwach siodła przewozi się w dodatkowym chlebaku na bagażniku roweru.

22. Wyposażenie narciarzy.

Wyposażenie zasadnicze według wykazu nr. 10 ale część wyposażenia przeznaczoną do przewożenia na siodle i w sakwach siodła przewozi się w plecaku, zgodnie z Instrukcją narciarską cz. III (Ministerstwo Spraw Wojskowych B. Og. Org. nr 2000-10 Wyszk.).

Prócz wyposażenia indywidualnego oddziały narciarskie mają oporządzenie zbiorowe w ilości jednego zestawu na pluton liniowy lub obsługę dwóch ciężkich karabinów maszynowych.

Do ubioru patrolowego, oprócz części umundurowania, które narciarz ma na sobie, należą: ubranie ochronne śniegowe i odpowiednia część z zestawu konserwacyjno-naprawkowego.

Narciarz idąc na patrol zabiera ze sobą plecak, a wszelkie zbędne części umundurowania i oporządzenia umieszcza w worku płóciennym, który pozostawia na wozie taborowym (saniach).

Sposób noszenia oporządzenia i uzbrojenia według zasad zawartych w Instrukcji narciarskiej cz. III.

23. Wyposażenie obsługi działonu armatek przeciwpancernych.

Wyposażenie zasadnicze według wykazu nr 3. Prócz tego działonowy ma blok meldunkowy, ołówki, krzywomierz, busolę, latarkę elektryczną i lornetkę.

Szeregowcy uzbrojeni w pistolety nie mają karabinka, bagnetu, ładownic i szelek do ładownic.

Działonowy zamiast łopatki ma czekanik.

24. Wyposażenie szeregowców pocztu dowódcy pułku i dowódców szwadronów.

Podoficerowie i szeregowcy pocztu dowódcy pułku i dowódców szwadronów są wyposażeni według zasad przyjętych dla szwadronu liniowego (§§ 11-13).

W wypadku, gdy zgodnie z etatami materiałowymi są oni wyposażeni w dodatkowy sprzęt specjalny wówczas rozmieszczenie i sposób przewożenia tego sprzętu należy regulować według odpowiednich paragrafów niniejszej instrukcji.

ROZDZIAŁ B.
KOLEJNOŚĆ NAKŁADANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW WYPOSAŻENIA.

25. Oficer.

Oficer nakłada pas główny z poprzeczką, na którym ma pistolet w futerale. Po zapięciu pasa i poprzeczki przesuwa pistolet nieco do przodu. Następnie nakłada torbę polową i futerał z lornetka przez prawe ramię na lewą stronę. Przesuwa futerał lornetki na plecy i reguluje długość jego paska tak, aby futerał był powyżej pasa głównego. Wreszcie nakłada maskę przeciwgazową taśmą przez lewe ramię na prawą stronę, przy czym górny skraj torby powinien być na wysokości pasa głównego. Torba przesunięta nieco ku przodowi, aby uniknąć uderzeń maską o siodło.

26. Podoficer i szeregowiec.

Podoficer i szeregowiec wyposażony w pistolet zachowuje tę samą kolejność nakładania poszczególnych przedmiotów wyposażenia jak oficer.

Podoficer i szeregowiec uzbrojony w karabinek nakłada wyposażenie w następującej kolejności:

 • chlebak przez prawe ramię;
 • lewą ładownicę, ucho pokrowca łopatki (czekanika), ucho żabki bagnetu, dolną zapinkę od szelek i prawą ładownicę nasuwa na pas główny; tak skompletowany pas zapina na brzuchu, podsuwając i zakładając jednocześnie zaczepy chlebaka;
  Uwaga.
  1. Szeregowiec wyposażony w pistolet do naboi sygnałowych w futerale, noszony na prawym boku, zakłada ucha futerału na pas główny przed nałożeniem prawej ładownicy.
  2. Po zapięciu pasa głównego należy ładownice dosunąć jak najbliżej sprzączki.
 • szelki do ładownic przekłada przez ramiona pod naramiennikami i przypina je do kółek ładownic;
 • koniec bagnetu przesuwa przez tylny trok futerału łopatki, tak, aby się znajdował za trzonem łopatki;
 • maskę przeciwgazową nakłada taśmą przez lewe ramię na prawą stronę, regulując długość taśmy, aby górny brzeg torby znalazł się na wysokości pasa głównego, po dostosowaniu długości taśmy przesuwa torbę ku przodowi, aby nie uderzała o łoże karabinka;
 • karabinek nakłada pasem przez lewe ramię, przytraczając go w razie potrzeby za szyjkę troczkiem do pasa głównego.

Uwaga (MC)Uwaga: instrukcja - najwyraźniej przez niedopatrzenie - pomija w tym miejscu kwestię sposobu zakładania troczka do karabinka na pas główny. Ze sposobu noszenia kbk wynika, że troczek należy założyć po prawej stronie zapinki szelek, tam gdzie wypada szyjka kolby broni przewieszonej skosem przez plecy.
Czyli kolejność nasuwania wyposażenia na pas główny powinna wyglądać następująco:
lewa ładownica, ucho pokrowca łopatki, ucho żabki bagnetu, dolna zapinka od szelek, troczek i prawa ładownica.
ZbliżenieZ jedynego znanego mi zdjęcia archiwalnego, na którym widać wyraźnie troczek wynika, że należy go założyć krótszym końcem z drewnianą 'baryłką' do góry, przewlekając pas przez nacięcia w troczku tak, żeby środkowa część była pod pasem a dwie skrajne na wierzchu. Brak danych, czy był to na pewno jedyny stosowany sposób.

          Fot.

(za udostępnie zdjęcia SERDECZNIE DZIĘKUJĘ koledze 'Atylowi' z forum 'Kawaleria II RP')W literaturze jakoś dziwnie ciężko znaleźć, jak wyglądał oryginalny troczek, warto więc przy okazji dodać, że 'Warunki techniczne materiałów wojskowych: Pas główny, pasek do spodni, pasek do ostróg, trok oraz troczek do karabinu przy pasie głównym' można znaleźć w Nowym Przeglądzie Kawaleryjskim 3/2002 (dodatek).27. Specjaliści.

Specjaliści jak: podoficerowie sanitarni, sanitarno-weterynaryjni, podkuwacze oraz wszyscy wyposażeni w torby specjalne zakładają je przez prawe ramię bezpośrednio przed nałożeniem maski przeciwgazowej.

ROZDZIAŁ C.
TROCZENIE I PAKOWANIE.

28. Troczenie siodła.

Do troczenia siodła należy przystąpić, zachowując następującą kolejność:

 • zapakować sakwy;
 • przytroczyć do lewej sakwy wiadro polowe;
 • przytroczyć do tylnego łęku owsiak;
 • złożyć płaszcz i płachtę namiotową (przy siodle oficerskim płaszcz i pelerynę przeciwdeszczową) i przytroczyć je do przedniego łęku;
 • umocować manierkę z prawej strony na płachcie namiotowej (pelerynie przeciwdeszczowej);
 • umocować do prawej sakwy siatkę z sianem (o ile się ją wozi).

Szablę przytracza się zasadniczo na samym początku troczenia. W wypadku gdy była odpięta od już stroczonego siodła, należy ją ponownie przytroczyć, odpinając rzemienie troczne, umocowujące lewą stronę płaszcza i unosząc go do góry.

29. Pakowanie sakw siodła oficerskiego.

Kolejność i sposób układania wyposażenia jest następujący:

 1. Sakwa prawa:
  • na dno sakwy wkłada się zwiniętą koszulę;
  • następnie wkłada się neseser polowy (przybory toaletowe) uchem do wyjmowania w górę;
  • obok włożonego neseseru wkłada się zwinięte kalesony;
  • pozostałe miejsce między złożonymi kalesonami i neseserem wypełnia się parą zwiniętych skarpetek, chustką do nosa i dwoma szalikami.

  Sakwa prawa oficera, ciężar ..... 1490 gramów
  1.Koszula ..... 370 "
  2.Neseser polowy ..... 650 "
  3.Kalesony ..... 300 "
  4.Skarpetki lub onuce ..... 100 "
  5.Chustka do nosa ..... 45 "
  6.2 szaliki koloru ochonnego ..... 25 "
 2. Sakwa lewa:
  • na dno sakwy wkłada się porcję "R" (200 g sucharów w woreczku, 100 g kawy w woreczku, 30 g soli w woreczku i puszkę konserw wagi 300 g);
  • na wierzch porcji "R" kładzie się na płasko niezbędnik w futerale;
  • następna warstwa składa się z apteczki polowej i zapasowych naboi do pistoletu;
  • górną warstwę stanowi złożony obroczniak.

  Sakwa lewa oficera, ciężar ..... 1360 gramów
  1.Suchary w woreczku ..... 200 "
  2.Kawa w woreczku ..... 100 "
  3.Konserwy ..... 300 "
  4.Sól w woreczku ..... 30 "
  5.Niezbędnik w futerale ..... 100 "
  6.Apteczka polowa ..... 200 "
  7.Zapasowe naboje do pistoletu ..... 280 "
  8.Obroczniak ..... 150 "

30. Pakowanie sakw siodła podoficera i szeregowca.

Kolejność i sposób układania wyposażenia jest następujący:

 1. Sakwa prawa:
  • zapasową bieliznę (l koszula, l kalesony, l chustka do nosa i l szalik), mocno zwiniętą i okręconą 1 parą onuc, układa się na dno sakwy;
  • jako drugą warstwę układa się porcję ,,R" (200 g sucharów w woreczku, 100 g kawy w woreczku, 30 g soli w woreczku i puszkę konserw wagi 300 g);
  • na wierzchu kładzie się przybory toaletowe zawinięte w ręcznik (mydło, brzytwa lub żyletka, pędzel, szczoteczka i proszek do zębów w puszce).

  Sakwa prawa szereg. ciężar ..... 2000 gramów
  1.Zapasowa bielizna ..... 820 "
  2.Suchary w woreczku ..... 200 "
  3.Konserwy ..... 300 "
  4.Kawa w woreczku ..... 100 "
  5.Sól w woreczku ..... 30 "
  6.Przybory toaletowe ..... 550 "
 2. Sakwa lewa:
  • na dno sakwy kładzie się olejarkę ze sznurem, obok zaś smar do butów w puszce i przybory naprawkowe;
  • następnie wkłada się menażkę z chlebem, a obok przybory do czyszczenia;
  • następna warstwa składa się ze szczotki do czyszczenia koni i zgrzebła;
  • górna warstwa składa się ze złożonego obroczniaka.

  Sakwa lewa szereg. ciężar ..... 2320 gramów
  plus wiadro 250 gramów
  1.Menażka i chleb (400 gramów) ..... 1150 "
  2.Olejarka i sznur ..... 120 "
  3.Przybory do czyszczenia ..... 220 "
  4.Smar do butów w puszce ..... 160 "
  5.Przybory naprawkowe ..... 100 "
  6.Szczotka i zgrzebło ..... 420 "
  7.Obroczniak ..... 150 "
  8.Wiadro polowe ..... 250 "

31. Składanie i troczenie płachty namiotowej.

Składanie i troczenie płachty namiotowej przy siodle tak wz. 25, jak i wz. 36 jest jednakowe.

Składanie płachty namiotowej do troczenia odbywa się w sposób, wskazany na ryc. 27. Płachtę namiotową, rozłożoną na ziemi, składa się w następujący sposób:

 • pierwsze złożenie wykonuje się przez złożenie do środka węższych rogów, tak, aby brzegi dokładnie się pokrywały;
 • drugie złożenie wykonuje się wzdłuż prostokąta, powstałego dzięki pierwszemu złożeniu;
 • przez trzecie i czwarte złożenie otrzymuje się długi, płaski wałek o szerokości około 15 cm.

W ten sposób złożoną płachtę namiotową zakłada się z przodu siodła, tak, aby środkową częścią leżała na płaszczu, względnie na łęku przednim i przytracza tak samo, jak płaszcz.

Końce położonej na siodle płachty podwija się pod spód do środka, aby złożona płachta równała się z dolnymi brzegami przytroczonego płaszcza, względnie czapraka.

W złożonej płachcie namiotowej brzegi powinny leżeć jeden na drugim, a na siodle powinny być zwrócone ku jeźdźcowi.

32. Troczenie wiadra polowego.

Wiadra polowe mają zasadniczo numery drugie w każdej trójce (l wiadro należy się na 3 rzędy wierzchowe).

Przed troczeniem należy wiadro polowe chwycić lewą ręką za dno, prawą za brzeg górny, skręcić i ścisnąć; rączkę zasunąć w powstałe zagięcie. Złożone w ten sposób wiadro troczy się:

 • przy siodle wz. 25 - pod pokrywą sakwy lewej wewnętrzną częścią rzemienia trocznego, a po opuszczeniu i zapięciu pokrywy zewnętrzną częścią rzemienia trocznego sakwy (ryc. 21a);
 • przy siodle wz. 36 - na sakwie lewej dnem w górę, przeciągając rzemień troczny pod taśmami dna; sprzączki powinny być tak dociągnięte do tylnych ramek przyszyw na czapraku, aby nie wystawały ponad wiadro (ryc. 21b).

33. Troczenie owsiaka.

Owsiak przytracza się w sposób następujący:

Napełniony owsiak (3 kg owsa) należy skręcić w środku i przytroczyć go do tylnego łęku rzemieniem środkowym i dwoma bocznymi rzemieniami trocznymi.

Przystułki rzemieni trocznych powinny być skierowane do środka siodła i podwinięte na gładko, a sprzączki wyrównane i zwrócone ku tyłowi.

34. Składanie i troczenie płaszcza.

Składanie płaszcza do troczenia odbywa się w następujący sposób (patrz ryc. 28 i 29):

 • rozłożyć płaszcz na ziemi podszewką do dołu (w oficerskim płaszczu należy przedtem rozpiąć pętlę);
 • zapiąć guziczki z tyłu;
 • wykonać złożenie pierwsze wzdłuż rozłożonych rękawów;
 • następnie składać płaszcz ku dołowi, wygładzając powstałe fałdy i zważając, aby składanie odbywało się na płasko, a nie na okrągło. Przed zakończeniem tego składania należy wykonać zaznaczone na rycinie złożenie drugie, mające na celu wyrównanie dolnego brzegu płaszcza.

Uwaga: po drugim złożeniu składa się płaszcz tak, by po ostatecznym złożeniu był płaski.

Płaszcz złożony w postaci płaskiego wałka przy-tracza się do siodła w następujący sposób:

 • środek złożonego płaszcza przymocowuje się do przedniego łęku środkowym rzemieniem trocznym;
 • następnie wykonuje się złożenie trzecie (patrz ryc. 29), tak aby końce płaszcza równały się z dolnym brzegiem czapraka; zagięte końce składa się jeszcze raz na połowę do wewnątrz i zapina boczne rzemienie troczne (czwarte złożenie);
 • przed ostatecznym dociągnięciem rzemieni trocznych należy powstałe fałdy wygładzić.

Przystułki rzemieni trocznych mają być skierowane do wewnątrz siodła i podwinięte pod pakunek na gładko.

Sprzączki, wyrównane, powinny być umieszczone nie na środku płaszcza, lecz więcej z przodu.

35. Składanie i troczenie peleryny.

Składanie peleryny przeciwdeszczowej odbywa się w sposób wskazany na ryc. 30.

Po rozłożeniu peleryny stroną wewnętrzną na ziemi należy zagiąć pasy (służące do przytrzymywania peleryny) na zewnątrz na kaptur i ułożyć je na płasko pośrodku wzdłuż peleryny.

Po ułożeniu peleryny wykonuje się złożenie pierwsze, następnie drugie i trzecie, uzyskując figurę prostokąta.

Po wygładzeniu fałd składa się pelerynę od góry na płasko tak, aby szerokość ostatniego złożenia nie była większa od szerokości płaszcza przytroczonego do siodła, a długość równała się długości przytroczonego płaszcza.

Przytraczanie odbywa się w ten sam sposób jak płaszcza, ale nie zawija się końców do wewnątrz.

36. Troczenie szabli.

Przy wystąpieniach w szyku konnym szabla jest przytroczona do siodła pod lewą tybinką dwoma rzemieniami trocznymi (do szabli) w sposób następujący:

 1. Pochwa szabli, umieszczona pod tybinką, opiera się o przystulicę lub przystuły siodłowe. Przez pierścień pochwy przewleka się i zapina na sprzączkę przystułkę krótkiego rzemienia trocznego, założonego na rzemyk z przepustem wpustu przedniego wyściółki ławki. Dolna część pochwy, przesunięta przez pętlę długiego rzemienia trocznego, zapiętego na sprzączkę zapinki z tyłu czapraka, leży między sakwą a czaprakiem, mniej więcej na wysokości dolnej krawędzi sakwy.
 2. Rękojeść szabli znajduje się przed stroczonym płaszczem.

Szabla powinna być tak podciągnięta rzemieniami trocznymi, aby położenie jej było dostosowane do budowy konia i nogi jeźdźca.

Przy troczeniu szabli należy uważać, aby pochwa nie opierała się o nity przystulicy lub o sprzączki od popręgu.

37. Pakowanie plecaka.

Pakowanie plecaka odbywa się warstwami w następujący sposób:

 • pierwsza warstwa: koszula, kalesony, ręcznik, chustka do nosa, szalik i onuce;
 • druga warstwa: porcja "R", przybory do czyszczenia i szycia oraz płachta namiotowa;
 • u spodu plecaka w kieszonkach: olejarka, sznur i pakuły do czyszczenia karabinka;
 • na plecaku menażka.

38. Troczenie łopaty saperskiej.

Łopatę saperską troczy się w sposób niżej podany tylko do siodła wz. 25.

Łopata saperska w pokrowcu skórzanym przytroczona jest do siodła po prawej stronie na przednim łęku trzonem do góry, a stroną wklęsłą do konia. Koncha łopaty jest przymocowana rzemieniem, który przechodzi przez ucho pokrowca, a następnie przez 2 strzemionka, znajdujące się na dole prawego rogu czapraka.

Uwaga. Strzemionka te powinny być uprzednio przyszyte do czapraka w sposób wskazany na ryc. 31.

Rzemień obejmujący trzonek łopaty u nasady jest zapięty po zewnętrznej stronie pokrowca.

Trzonek jest przymocowany do przedniego łęku rzemieniami trocznymi płaszcza i położony po zewnętrznej stronie łęku, bliżej szyi konia.

39. Troczenie sprzętu łączności.

Szeregowcy plutonu łączności są wyposażeni w przenośny sprzęt łączności, który się troczy przy siodle wz. 25 i 36 w następujący sposób:

 1. płachta tożsamości, wskaźnik broni i kierunku działania oraz wskaźnik tożsamości zwinięte w płaski wałek (w pokrowcu), przytroczone na przednim łęku na płachcie namiotowej lub płaszczu;
 2. wskaźniki sygnałów troczy się przy prawej sakwie z przodu i z tyłu;

 3. słupołazy i pas bezpieczeństwa są przytroczone na przednim łęku na płachcie namiotowej z prawej i lewej strony.

40. Troczenie bagażnika na rowerze.

Oddziały kolarzy troczą swój sprzęt na bagażniku w sposób następujący:

 • dolną warstwę stanowi płaszcz zwinięty i spięty dwoma paskami;
 • na płaszczu jest położony chlebak;
 • całość przykryta płachtą namiotową;
 • z tyłu bagażnika umocowana jest menażka, w sposób uniemożliwiający stukanie o bagażnik roweru.

41. Troczenie siatki z sianem.

Siatka sznurkowa do wożenia siana przy siodle nie należy do etatowego wyposażenia kawalerzysty.

W razie wożenia siana w siatce przy siodle troczy się siatkę do siodła wz. 25 i 36 oraz do siodła oficerskiego w następujący sposób:

 • przed troczeniem należy siatkę wypełnić sianem w ilości około l 1/2 kg skręconym w warkocze lub kulki i ściągnąć otwór siatki, po czym siatkę nieco spłaszczyć i przyłożyć płaską stroną do prawej sakwy otworem siatki w górę;
 • przyłożoną w ten sposób siatkę przytracza się silnie rzemieniem trocznym do sakwy przewlekając go 2 - 3 razy przez oka na wierzchu siatki i zapinając na sprzączkę;
 • sznurek ściągający otwór siatki przymocowuje się do nałęku sakw przeciągając końce sznurka pod spodem a wiążąc je na wierzchu nałęku.
WYKAZY WYPOSAŻENIA

WYKAZ WYPOSAŻENIA OFICERA - NR 1.

L.p.NAZWA PRZEDMIOTUIlośćCiężar
kg
UWAGI
1. Materiał intendencki.
A. W okresie letnim.
1Pas główny z poprzeczkąszt. 10.3501) Płaszcz
i peleryna
przeciwdeszczowa
wliczone do
pakunku siodła
2Rogatywka polowa  ,,  10.180
3Kurtka sukienna  ,,  11.900
4Spodnie sukiennepar 11.400
5Buty kawaleryjskie  ,,  11.800
6Ostrogi z paskami  ,,  10.200
7Szelki do spodni  ,,  10.100
8Koszula i kalesony letnie  ,,  10.670
9Onuce lub skarpety letnie  ,,  10.100
10Chustka do nosaszt. 10.045
11Szalik  ,,  10.025
12Znak tożsamości  ,,  10.010
13Rękawiczki skórkowepar 10.100
14Torba polowa z zawartościąszt. 11.500
15Gwizdek alarmowy ze sznurkiem  ,,  10.020
16Latarka elektryczna  ,,  10.250
17Zegarek  ,,  10.070
Razem8.720
B. W okresie zimowym.
1Kożuszek kawaleryjskiszt. 11.750
2Kalesony zimowepar 10.326
3Sweterszt. 10.540
4Onuce lub skarpetki zimowepar 10.150
5Rękawiczki zimowepar 10.100
6Szalik wełnianyszt. 10.120
Razem2.986
2. Materiał uzbrojenia.
1Pistolet z futerałem z 2-ma magazynkami i nabojamiszt. 11.075
2Lornetka z futerałem  ,,  11.270
Razem2.345
3. Sprzęt i materiał specjalny.
1Maska przeciwgazowa wz.32szt. 11.850
2Opatrunek osobisty  ,,  10.050
Razem1.900
4. Rząd wierzchowy.
1Uzdaszt. 12.100
2Siodło  ,,  114.500
3Derka  ,,  14.500
Razem21.100
5. Pakunek siodła.
1Płaszczszt. 13.900
2Peleryna przeciwdeszczowa  ,,  11.200
3Owsiak (z owsem)  ,,  13.250
4Zawartość sakw  ,,  22.850
5Szabla  ,,  11.700
6Manierka z zawartością  ,,  10.750
Razem13.650
Zestawienie.
Materiał intendencki okresu letniego8.720
Materiał uzbrojenia2.345
Sprzęt i materiał specjalny1.900
Rząd wierzchowy21.100
Pakunek siodła13.650
Razem47.715WYKAZ WYPOSAŻENIA STARSZEGO PODOFICERA - NR 2.

L.p.NAZWA PRZEDMIOTUIlośćCiężar
kg
UWAGI
1. Materiał intendencki.
A. W okresie letnim.
1Pas główny typu kawaleryjskiegoszt. 10.2301) Płaszcz
kawaleryjski
wliczony do
pakunku siodła

2) Podoficer
zawodowy
powinien mieć
własny zegarek
2Rogatywka polowa  ,,  10.180
3Kurtka sukienna  ,,  11.300
4Spodnie sukiennepar 10.920
5Buty kawaleryjskie  ,,  11.900
6Ostrogi z paskami  ,,  10.235
7Pas do spodniszt. 10.080
8Koszula i kalesony letniepar 10.700
9Onuce letnie  ,,  10.055
10Chustka do nosaszt. 10.045
11Szalik  ,,  10.020
12Znak tożsamości  ,,  10.010
13Chlebak  ,,  10.550
14Niezbędnik  ,,  10.085
15Torba polowa z zawartością  ,,  11.420
16Gwizdek alarmowy ze sznurkiem  ,,  10.020
Razem7.750
B. W okresie zimowym.
1Kożuszek kawaleryjskiszt. 11.750
2Kalesony zimowepar 10.326
3Rękawiczki zimowepar. 10.085
4Kaftanszt. 10.540
5Onuce zimowepar 10.136
6Szalik wełnianyszt. 10.120
Razem2.957
2. Materiał uzbrojenia.
1Pistolet z futerałem z 2-ma magazynkami i nabojamiszt. 11.075
2Lornetka z futerałem  ,,  11.270
Razem2.345
3. Sprzęt i materiał specjalny.
1Maska przeciwgazowa wz.32szt. 11.850
2Łopatka z pokrowcem  ,,  10.940
3Opatrunek osobisty  ,,  10.050
Razem2.840
4. Rząd wierzchowy wz. 25.
1Uzdaszt. 12.7001) Rząd
wierzchowy
wz. 36.

Uzda    2.000 kg
Siodło 14.800 kg
Derka   4.500 kg
--------------------
Razem 21.300 kg
2Siodło  ,,  118.500
3Derka  ,,  14.500
Razem25.700
5. Pakunek siodła.
1Płaszczszt. 13.900
2Płachta namiotowa  ,,  11.200
3Owsiak (z owsem)  ,,  13.250
4Zawartość sakw  ,,  24.320
5Szabla  ,,  11.700
6Manierka z zawartością  ,,  10.750
Razem15.120
Zestawienie.
Materiał intendencki okresu letniego7.750
Materiał uzbrojenia2.345
Sprzęt i materiał specjalny2.840
Rząd wierzchowy wz. 2525.700
Pakunek siodła15.120
Razem53.755WYKAZ WYPOSAŻENIA SZEREGOWCA SEKCJI LINIOWEJ - NR 3.

L.p.NAZWA PRZEDMIOTUIlośćCiężar
kg
UWAGI
1. Materiał intendencki.
A. W okresie letnim.
1Pas główny typu kawaleryjskiego z troczkiem do karabinkaszt. 10.2401) Płaszcz
kawaleryjski
wliczony do
pakunku siodła
2Rogatywka polowa  ,,  10.180
3Kurtka sukienna  ,,  11.300
4Spodnie sukienne z karwaszamipar 10.920
5Buty kawaleryjskie  ,,  11.900
6Ostrogi z paskami  ,,  10.235
7Pas do spodniszt. 10.080
8Koszula i kalesony letniepar 10.700
9Onuce letnie  ,,  10.055
10Chustka do nosaszt. 10.045
11Szalik  ,,  10.020
12Chlebak  ,,  10.550
13Znak tożsamości  ,,  10.010
14Niezbędnik  ,,  10.085
Razem6.320
B. W okresie zimowym.
1Kożuszek kawaleryjskiszt. 11.750
2Kalesony zimowepar 10.326
3Onuce zimowe  ,,  10.136
4Rękawiczki zimowe  ,,  10.085
5Kaftanszt. 10.540
6Szalik wełniany  ,,  10.120
Razem2.957
2. Materiał uzbrojenia.
1Karabinek z pasem i ochraniaczemszt. 14.250
2Bagnet z żabką  ,,  10.890
3Ładownice potrójne  ,,  20.855
4Naboje do karabinka załódkowane  ,, 902.250
5Szelki do ładownicpar 10.185
Razem8.430
3. Sprzęt i materiał specjalny.
1Maska przeciwgazowa wz.32szt. 11.8501) Łopatka dla
każdego ułana
z wyjąkiem
mających
czekaniki.

2) Czekanik
w pokrowcu
1 na sekcję
o wadze
1.290 kg
nosi dowódca
sekcji.

3) Do wagi
pakunku siodła
nie wliczono
ciężaru (250g)
wiadra
polowego.
2Łopatka z pokrowcem  ,,  10.940
3Opatrunek osobisty  ,,  10.050
Razem2.840
4. Rząd wierzchowy wz. 25.
1Uzdaszt. 12.700
2Siodło  ,,  118.500
3Derka  ,,  14.500
Razem25.700
5. Pakunek siodła.
1Płaszczszt. 13.900
2Płachta namiotowa  ,,  11.200
3Owsiak (z owsem)  ,,  13.250
4Zawartość sakw  ,,  24.320
5Szabla  ,,  11.700
6Manierka z zawartością  ,,  10.750
Razem15.120
Zestawienie.
Materiał intendencki okresu letniego6.320
Materiał uzbrojenia8.430
Sprzęt i materiał specjalny2.840
Rząd wierzchowy wz. 2525.700
Pakunek siodła15.120
Razem58.410
Uwagi:
1. U szeregowców uzbrojonych w lancę dochodzi prócz tego ciężar lancy.
2. Rząd wierzchowy wz. 36:
Uzda2.000
Siodło14.800
Derka4.500
Razem21.300WYKAZ WYPOSAŻENIA SZEREGOWCA SEKCJI RĘCZNEGO KARABINA MASZYNOWEGO (BEZ SAMEGO KARABINA) - NR 4.

L.p.NAZWA PRZEDMIOTUIlośćCiężar
kg
UWAGI
1. Materiał intendencki.
A. W okresie letnim.
1Pas główny typu kawaleryjskiego z troczkiem do karabinkaszt. 10.2401) Płaszcz
kawaleryjski
wliczony do
pakunku siodła
2Rogatywka polowa  ,,  10.180
3Kurtka sukienna  ,,  11.300
4Spodnie sukienne z karwaszamipar 10.920
5Buty kawaleryjskie  ,,  11.900
6Ostrogi z paskami  ,,  10.235
7Pas do spodniszt. 10.080
8Koszula i kalesony letniepar 10.700
9Onuce letnie  ,,  10.055
10Chustka do nosaszt. 10.045
11Szalik  ,,  10.020
12Chlebak  ,,  10.550
13Znak tożsamości  ,,  10.010
14Niezbędnik  ,,  10.085
Razem6.320
B. W okresie zimowym.
1Kożuszek kawaleryjskiszt. 11.750
2Kalesony zimowepar 10.326
3Onuce zimowe  ,,  10.136
4Rękawiczki zimowe  ,,  10.085
5Kaftanszt. 10.540
6Szalik wełniany  ,,  10.120
Razem2.957
2. Materiał uzbrojenia.
1Karabinek z pasem i ochraniaczemszt. 14.250
2Bagnet z żabką  ,,  10.890
3Naboje do karabinka załódkowane w chlebaku  ,, 300.750
4Naboje do ręcznego karabina maszynowego w 4 magazynkach  ,, 801.750
5Szelki do ładownicpar 10.185
6Ładownice podwójne do ręcznego karabina maszynowego  ,,  21.000
Razem8.825
Uwaga.
Celowniczy zamiast jednego magazynka w ładownicy ma niezbędnik do ręcznego karabina maszynowego oraz zamiast 80 sztuk amunicji do niego tylko 60.
3. Sprzęt i materiał specjalny.
1Maska przeciwgazowa wz.32szt. 11.8501) Czekanik
z pokrowcem
o wadze
1.290 kg
nosi karabinowy.
2Łopatka z pokrowcem  ,,  10.940
3Opatrunek osobisty  ,,  10.050
Razem2.840
4. Rząd wierzchowy wz. 25.
1Uzdaszt. 12.700
2Siodło  ,,  118.500
3Derka  ,,  14.500
Razem25.700
5. Pakunek siodła.
1Płaszczszt. 13.900 1) Do wagi
pakunku siodła
nie wliczono
ciężaru (250g)
wiadra
polowego.

2) Rząd
wierzchowy
wz. 36 waży
21.300 kg.
2Płachta namiotowa  ,,  11.200
3Owsiak (z owsem)  ,,  13.250
4Zawartość sakw  ,,  24.320
5Szabla  ,,  11.700
6Manierka z zawartością  ,,  10.750
Razem15.120
Zestawienie.
Materiał intendencki okresu letniego6.320
Materiał uzbrojenia8.825
Sprzęt i materiał specjalny2.840
Rząd wierzchowy wz. 2525.700
Pakunek siodła15.120
Razem58.805WYKAZ WYPOSAŻENIA SZEREGOWCA SEKCJI RĘCZNEGO KARABINA MASZYNOWEGO (Z RĘCZNYM KARABINEM MASZYNOWYM) - NR 5.

L.p.NAZWA PRZEDMIOTUIlośćCiężar
kg
UWAGI
1. Materiał intendencki.
A. W okresie letnim.
1Pas główny typu kawaleryjskiegoszt. 10.230
2Rogatywka polowa  ,,  10.180
3Kurtka sukienna  ,,  11.300
4Spodnie sukienne z karwaszamipar 10.920
5Buty kawaleryjskie  ,,  11.900
6Ostrogi z paskami  ,,  10.235
7Pas do spodniszt. 10.080
8Koszula i kalesony letniepar 10.700
9Onuce letnie  ,,  10.055
10Chustka do nosaszt. 10.045
11Szalik  ,,  10.020
12Chlebak  ,,  10.550
13Znak tożsamości  ,,  10.010
14Niezbędnik  ,,  10.085
Razem6.310
B. W okresie zimowym.
1Kożuszek kawaleryjskiszt. 11.750
2Kalesony zimowepar 10.326
3Onuce zimowe  ,,  10.136
4Rękawiczki zimowe  ,,  10.085
5Kaftanszt. 10.540
6Szalik wełniany  ,,  10.120
Razem2.957
2. Materiał uzbrojenia.
1Ładownice podwójne do ręcznego karabina maszynowegoszt. 21.000
2Naboje do ręcznego karabina maszynowego w 4 magazynkach  ,, 801.750
3Ręczny karabin maszynowy  ,,  17.800
4Noszak z pokrowcem do ręcznego karabina maszynowego  ,,  14.580
5Naboje do karabinka w chlebaku  ,, 300.750
Razem15.880
3. Sprzęt i materiał specjalny.
1Maska przeciwgazowa wz.32szt. 11.850
2Opatrunek osobisty  ,,  10.050
3Łopatka z pokrowcem  ,,  10.940
Razem2.840
4. Rząd wierzchowy wz. 25.
1Uzdaszt. 12.700
2Siodło  ,,  118.500
3Derka  ,,  14.500
Razem25.700
5. Pakunek siodła.
1Płaszczszt. 13.900
2Płachta namiotowa  ,,  11.200
3Owsiak (z owsem)  ,,  13.250
4Zawartość sakw  ,,  24.320
5Szabla  ,,  11.700
6Manierka z zawartością  ,,  10.750
Razem15.120
Zestawienie.
Materiał intendencki okresu letniego6.310 1) Rząd
wierzchowy
wz. 36 waży
21.300 kg.
Materiał uzbrojenia15.880
Sprzęt i materiał specjalny2.840
Rząd wierzchowy wz. 2525.700
Pakunek siodła15.120
Razem65.850WYKAZ WYPOSAŻENIA CELOWNICZEGO CIĘŻKIEGO KARABINA MASZYNOWEGO NA TACZANCE - NR 6.

L.p.NAZWA PRZEDMIOTUIlośćCiężar
kg
UWAGI
1. Materiał intendencki.
A. W okresie letnim.
1Pas główny typu kawaleryjskiegoszt. 10.2301) Płaszcz
kawaleryjski
na taczance.

2) Plecak z
zawartością jak
w paragrafie 37

niniejszej
instrukcji.

3) Manierka
i niezbędnik
w chlebaku.
2Rogatywka polowa  ,,  10.180
3Kurtka sukienna  ,,  11.300
4Spodnie sukienne z karwaszamipar 10.920
5Buty kawaleryjskie  ,,  11.900
6Ostrogi z paskami  ,,  10.235
7Pas do spodniszt. 10.080
8Koszula i kalesony letniepar 10.700
9Onuce letnie  ,,  10.055
10Chustka do nosaszt. 10.045
11Szalik  ,,  10.020
12Chlebak  ,,  10.550
13Znak tożsamości  ,,  10.010
14Niezbędnik  ,,  10.085
15Latarka elektryczna  ,,  10.250
16Manierka  ,,  10.750
Razem7.310
B. W okresie zimowym.
1Kożuszek kawaleryjskiszt. 11.750
2Kalesony zimowepar 10.326
3Onuce zimowe  ,,  10.136
4Rękawiczki zimowe  ,,  10.085
5Kaftanszt. 10.540
6Szalik wełniany  ,,  10.120
Razem2.957
2. Materiał uzbrojenia.
1Pistolet z dwoma magazynkami i nabojamiszt. 11.075
2Celownik-kątomierz w futerale  ,,  12.000
Razem3.075
3. Sprzęt i materiał specjalny.
1Maska przeciwgazowa wz.32szt. 11.850
2Łopatka z pokrowcem  ,,  10.940
3Opatrunek osobisty  ,,  10.050
Razem2.840
Zestawienie.
Materiał intendencki okresu letniego7.310
Materiał uzbrojenia3.075
Sprzęt i materiał specjalny2.840
Razem13.225WYKAZ WYPOSAŻENIA WOŹNICY - NR 7.

L.p.NAZWA PRZEDMIOTUIlośćCiężar
kg
UWAGI
1. Materiał intendencki.
A. W okresie letnim.
1Pas główny typu kawaleryjskiegoszt. 10.2301) Płaszcz
kawaleryjski
na wozie.

2) Plecak z
zawartością
jak § 37
niniejszej
instrukcji.

3) Manierka
i niezbędnik
w chlebaku.
2Rogatywka polowa  ,,  10.180
3Kurtka sukienna  ,,  11.300
4Spodnie sukienne z karwaszamipar 10.920
5Buty kawaleryjskie  ,,  11.900
6Ostrogi z paskami  ,,  10.235
7Pas do spodniszt. 10.080
8Koszula i kalesony letniepar 10.700
9Onuce letnie  ,,  10.055
10Szalikszt. 10.020
11Chlebak  ,,  10.550
12Znak tożsamości  ,,  10.010
13Chustka do nosa  ,,  10.045
14Niezbędnik  ,,  10.085
15Manierka  ,,  10.750
Razem7.060
B. W okresie zimowym.
1Kożuszek kawaleryjskiszt. 11.750
2Kalesony zimowepar 10.326
3Onuce zimowe  ,,  10.136
4Rękawiczki zimowe  ,,  10.085
5Kaftanszt. 10.540
6Szalik wełniany  ,,  10.120
Razem2.957
2. Materiał uzbrojenia.
1Karabinek z pasem i ochraniaczemszt. 14.250
2Bagnet z żabką  ,,  10.890
3Ładownice potrójne  ,,  20.855
4Naboje do karabinka załódkowane  ,, 902.250
5Szelki do ładownicpar 10.185
Razem8.430
3. Sprzęt i materiał specjalny.
1Maska przeciwgazowa wz.32szt. 11.850
2Łopatka z pokrowcem  ,,  10.940
3Opatrunek osobisty  ,,  10.050
Razem2.840
Zestawienie.
Materiał intendencki okresu letniego7.060
Materiał uzbrojenia8.430
Sprzęt i materiał specjalny2.840
Razem18.330WYKAZ WYPOSAŻENIA PIONIERA - NR 8.

Wykaz niepełny, brakuje mi stron 78-79 Instrukcji.

L.p.NAZWA PRZEDMIOTUIlośćCiężar
kg
UWAGI
1. Materiał intendencki.
A. W okresie letnim.
1Pas główny typu kawaleryjskiego z troczkiem do karabinkaszt. 10.2401) Płaszcz
kawaleryjski
wliczony do
pakunku siodła
2Rogatywka polowa  ,,  10.180
3Kurtka sukienna  ,,  11.300
4Spodnie sukienne z karwaszamipar 10.920
5Buty kawaleryjskie  ,,  11.900
6Ostrogi z paskami  ,,  10.235
7Pas do spodniszt. 10.080
8Koszula i kalesony letniepar 10.700
9Onuce letnie  ,,  10.055
10Chustka do nosaszt. 10.045
11Szalik  ,,  10.020
12Chlebak  ,,  10.550
13Znak tożsamości  ,,  10.010
14Niezbędnik  ,,  10.085
Razem6.320
B. W okresie zimowym.
1Kożuszek kawaleryjskiszt. 11.750
2Kalesony zimowepar 10.326
3Onuce zimowe  ,,  10.136
4Rękawiczki zimowe  ,,  10.085
5Kaftanszt. 10.540
6Szalik wełniany  ,,  10.120
Razem2.957WYKAZ WYPOSAŻENIA KOLARZA - NR 9.

L.p.NAZWA PRZEDMIOTUIlośćCiężar
kg
UWAGI
1. Materiał intendencki.
A. W okresie letnim.
1Pas główny typu kawaleryjskiegoszt. 10.2301) W dodatkowym
chlebaku
na bagażniku:
1 koszula,
1 kalesony,
1 chustka
do nosa,
1 szalik,
1 para onuc,
porcja
żywności "R",
przybory
toaletowe
i naprawkowe,
olejarka
ze sznurem,
przybory
do czyszczenia
oraz
na wierzchu
chlebaka
płachta
namiotowa
i menażka.

2) Manierka
i niezbędnik
w chlebaku.

3) Płaszcz
kawaleryjski
wozi się na
bagażniku.
2Rogatywka polowa  ,,  10.180
3Płaszcz kawaleryjski  ,,  13.900
4Kurtka sukienna  ,,  11.300
5Spodnie sukienne z karwaszamipar 10.920
6Buty kawaleryjskie  ,,  11.900
7Ostrogi z paskami  ,,  10.235
8Pas do spodniszt. 10.080
9Koszula i kalesony letniepar 10.700
10Onuce letnie  ,,  10.055
11Chustka do nosaszt. 10.045
12Szalik  ,,  10.020
13Chlebak  ,,  10.550
14Znak tożsamości  ,,  10.010
15Manierka  ,,  10.750
16Niezbędnik  ,,  10.085
Razem10.960
B. W okresie zimowym.
1Kożuszek kawaleryjskiszt. 11.750
2Kalesony zimoweszt. 10.326
3Onuce zimowepar 10.136
4Rękawiczki zimowe  ,,  10.085
5Kaftanszt. 10.540
6Szalik wełniany  ,,  10.120
Razem2.957
2. Materiał uzbrojenia.
1Bagnet z żabkąszt. 10.8901) Karabinek
z pasem
i ochraniaczem
oraz ręczny
karabin
maszynowy
troczy się
zasadniczo
do roweru.

2) Czekanik
z pokrowcem
zamiast łopatki
noszą dowódcy
sekcyj.
2Naboje do karabinka załódkowane  ,, 902.250
3Ładownice potrójne  ,,  20.855
4Szelki do ładownicpar 10.185
Razem4.180
3. Sprzęt i materiał specjalny.
1Maska przeciwgazowa wz.32szt. 11.850
2Łopatka z pokrowcem  ,,  10.940
3Opatrunek osobisty  ,,  10.050
Razem2.840
Zestawienie.
Materiał intendencki okresu letniego10.960
Materiał uzbrojenia4.180
Sprzęt i materiał specjalny2.840
Razem17.980WYKAZ WYPOSAŻENIA NARCIARZA - NR 10.

L.p.NAZWA PRZEDMIOTUIlośćCiężar
kg
UWAGI
1. Materiał intendencki.
1Pas główny typu kawaleryjskiegoszt. 10.2301) Zawartość
plecaka:
worek
płócienny,
sznurek
uodporniony
na wilgoć,
1 zmiana
bielizny,
porcja
żywności "R",
przybory
toaletowe
i naprawkowe,
olejarka
ze sznurem,
przybory
do czyszczenia,
menażka
na plecaku.

2) Manierka
i niezbędnik
w chlebaku.
2Rogatywka polowa  ,,  10.180
3Kurtka sukienna  ,,  11.300
4Spodnie sukienne z karwaszamipar 10.920
5Płaszcz kawaleryjskiszt. 13.900
6Trzewiki juchtowe narciarskiepar 11.600
7Owijacze sukienne  ,,  10.195
8Pas do spodniszt. 10.080
9Koszula i kalesony zimowepar 10.700
10Onuce zimowe  ,,  10.136
11Kaftanszt. 10.540
12Rękawiczki zimowepar 10.085
13Chustka do nosaszt. 10.045
14Szalik  ,,  10.020
15Łapawice brezentowepar 10.100
16Skarpetki wełniane  ,,  10.272
17Ubranie ochronne śniegoweszt 1
18Pokrowiec brezentowy na trzewiki  ,,  10.150
19Para nart z kijkami i trokami do
spinania
par 15.000
20Okulary śniegowe  ,,  10.025
21Plecak narciarskiszt. 1
22Chlebak  ,,  10.550
23Znak tożsamości  ,,  10.010
24Niezbędnik  ,,  10.085
25Manierka  ,,  10.750
Razem16.873
2. Materiał uzbrojenia.
1Karabinek z ochraniaczem i pasem
dwudzielnym
szt. 14.350
2Bagnet z żabką  ,, 10.890
3Ładownice potrójne  ,,  20.855
4Naboje do karabinka załódkowane  ,, 902.250
5Szelki do ładownicpar 10.185
Razem8.530
3. Sprzęt i materiał specjalny.
1Maska przeciwgazowa wz.32szt. 11.850
2Opatrunek osobisty  ,,  10.050
Razem1.900
Zestawienie.
Materiał intendencki16.873
Materiał uzbrojenia8.530
Sprzęt i materiał specjalny1.900
Razem27.303
Uwaga. Do wagi materiału intendenckiego dochodzi
oprócz tego ciężar plecaka narciarskiego z zawartością
oraz ciężar ochronnego ubrania śniegowego.WYKAZ WYPOSAŻENIA SZEREGOWCA DO WALKI PIESZEJ LATEM - NR 11.

L.p.NAZWA PRZEDMIOTUIlośćCiężar
kg
UWAGI
1. Materiał intendencki.
1Pas główny typu kawaleryjskiego z troczkiem do karabinkaszt. 10.2401) Płaszcz
zasadniczo
pozostaje
stroczony
na siodle
a roztracza się
tylko
w wyjątkowych
wypadkach,
np. zimna,
deszczu lub
spieszenia na
dłuższy czas.
2Rogatywka polowa  ,,  10.180
3Kurtka sukienna  ,,  11.300
4Spodnie sukienne z karwaszamipar 10.920
5Buty kawaleryjskie  ,,  11.900
6Ostrogi z paskami  ,,  10.235
7Pas do spodniszt. 10.080
8Koszula i kalesony letniepar 10.700
9Onuce letnie  ,,  10.055
10Chustka do nosaszt. 10.045
11Szalik  ,,  10.020
12Chlebak  ,,  10.550
13Znak tożsamości  ,,  10.010
14Niezbędnik w chlebaku  ,,  10.085
Razem6.320
2. Materiał uzbrojenia.
1Karabinek z pasem i ochraniaczemszt. 14.250
2Bagnet z żabką  ,,  10.890
3Ładownice potrójne  ,,  20.855
4Naboje do karabinka załódkowane  ,, 902.250
5Szelki do ładownicpar 10.185
Razem8.430
3. Sprzęt i materiał specjalny.
1Maska przeciwgazowa wz.32szt. 11.850
2Łopatka z pokrowcem  ,,  10.940
3Opatrunek osobisty  ,,  10.050
Razem2.840
Zestawienie.
Materiał intendencki6.320
Materiał uzbrojenia8.430
Sprzęt i materiał specjalny2.840
Razem17.590
Uwaga.
1) W razie spieszenia się szeregowców do
walki pieszej latem w płaszczu na sobie
obciążenie powiększa się o 3.900 kg (płaszcz)
i wynosi 21.490 kg.
2) W razie spieszenia się szeregowców do
walki pieszej na dłuższy okres czasu zabierają
oni ze sobą do chlebaka menażkę i manierkę.WYKAZ WYPOSAŻENIA SZEREGOWCA DO WALKI PIESZEJ ZIMĄ - NR 12.

L.p.NAZWA PRZEDMIOTUIlośćCiężar
kg
UWAGI
1. Materiał intendencki.
1Pas główny typu kawaleryjskiego z troczkiem do karabinkaszt. 10.2401) Płaszcz
zasadniczo
pozostaje
stroczony
na siodle
i roztracza się
tylko
w wyjątkowych
wypadkach:
wyjątkowego
zimna
lub dłuższej
walki pieszej.
2Rogatywka polowa  ,,  10.180
3Kurtka sukienna  ,,  11.300
4Spodnie sukienne z karwaszamipar 10.920
5Kożuszek kawaleryjskiszt. 11.750
6Ostrogi z paskamipar 10.235
7Pas do spodniszt. 10.080
8Buty kawaleryjskiepar 11.900
9Koszulaszt. 10.372
10Kaftan  ,,  10.540
11Kalesony zimowepar 10.326
12Onuce zimowe  ,,  10.136
13Rękawiczki zimowe  ,,  10.085
14Chustka do nosaszt. 10.045
15Szalik  ,,  10.020
16Chlebak  ,,  10.550
17Znak tożsamości  ,,  10.010
18Niezbędnik w chlebaku  ,,  10.085
Razem8.774
2. Materiał uzbrojenia.
1Karabinek z pasem i ochraniaczemszt. 14.250
2Bagnet z żabką  ,,  10.890
3Ładownice potrójneszt. 20.855
4Naboje do karabinka załódkowaneszt. 902.250
5Szelki do ładownicpar 10.185
Razem8.430
3. Sprzęt i materiał specjalny.
1Maska przeciwgazowa wz.32szt. 11.850
2Łopatka z pokrowcem  ,,  10.940
3Opatrunek osobisty  ,,  10.050
Razem2.840
Zestawienie.
Materiał intendencki8.774
Materiał uzbrojenia8.430
Sprzęt i materiał specjalny2.840
Razem20.044
Uwaga. W razie spieszenia się szeregowców do walki
pieszej na dłuższy okres czasu zabierają oni
ze sobą do chlebaka menażkę i manierkę.***

W moim egzemplarzu Instrukcji brakowało ostatnich pięciu wykazów, bardzo dziękuję Piotrowi Piekarczykowi który przysłał mi ich skany; teraz niekompletny pozostał już tylko "Wykaz wyposażenia pioniera" nr. 8 (strony 78-79).
Gdyby ktoś z Was posiadał kompletny egzemplarz instrukcji, bardzo proszę o kontakt.