Bibliografia.
[Bibliografia.]


Uwzględnająca tylko szczególnie przydatne (według mnie) teksty spośród wielu...


Trening konia:
kawaleryjska 'Instrukcja ujeżdżania koni', Warszawa 1936

Blendinger Wilhelm 'Wstęp do psychologii konia', Zakład Treningowy Koni, Zbrosławice 1984.

Hempfling Klaus Ferdinand 'Mit Pferden Tanzen'.

Piotrowski Bohdan rtm. 'Dobór i ujeżdżanie konia wojskowego w Polsce w XVI i XVII wiekach', Przegląd Kawaleryjski nr.9/34, Warszawa 1934.

Rey Mikołaj 'Uwagi na temat przygotowania konia do władania białą bronią'.

Roberts Monty 'Człowiek, który słucha koni', Media Rodzina, Poznań 1998.

Roberts Monty 'Ode mnie dla Was', Agencja PDM, Warszawa 2004.

Wagner Ryszard 'Wpływ szkół jeździeckich na budowę rzędu końskiego w Polsce', 1986


Łucznictwo:
Duvernay Thomas A. / Duvernay Nicholas Y. 'Korean traditional archery', Handong Global University, Pohang 2007.

Ernst Krzysztof 'Fizyka sportu', PWN, Warszawa 1992.

Faris Nabih Amin, Elmer R.P., Arab Archery, Princeton University Press, Princeton, 1945.

Ferguson Byron 'Become the arrow. The art of modern barebow shooting', Target Comunications, 1994.

Hideharu Onuma / Dan i Jackie DeProspero 'Kyudo. Japońska sztuka łucznictwa', Diamond Books, Bydgoszcz 2001.

Jankowski Jarosław 'Łuk - drewniany łuk średniowieczny', Replika, 2002.

Jankowski Jarosław 'Kusza i łuk, rzemiosło średniowieczne i współczesne', Replika, 2008.

Karpowicz Adam, 'Ottoman Turkish bows, manufacture & design', Canada 2008

Kassai Lajos 'Horseback archery', Puski Kiado, Budapeszt 2002.

Klopsteg Paul E. 'Turkish archery and the composite bow', wyd.2 zmienione 1947 (reprint Simon Archery Foundation, Manchester 2005.

Kopczyński Norbert 'Próba rekonstrukcji kałkana bojowego',
                                     'Test wytrzymałości kałkana bojowego na strzały z łuku'
                                     Muzealnictwo Wojskowe tom 8, Warszawa 2005

Koppedrayer Kay 'Kay's thumbring book', Blue Vase Press, 2002.

Latham J.D., Paterson W.F., Saracen Archery, The Holland Press, London, 1970.

McEwen Edward 'Persian archery texts - the Hidayat al-Rami & the Kulliyat al-Rami', Journal of the Society of Archer-Antiquaries, 2002.

Milczarek Sylwester 'Kultura łowiecka w świecie islamu', Dialog, Warszawa 2002.

Murray Elliot 'Archers Reference', Balbardie and Grange archery clubs, 1999.

Oztopcu Kurtulus 'A 14th-century archery treatise in Mamluk-Kipchak', Istanbuł 2002.

Rees Gareth 'The Physics Of Medieval Archery', Physics Review, January 1995.

Reid William 'The bowman's thumb-ring', Royal Armouries Yearbook No.6, 2001.

Selby Stephen 'Chinese archery', Hong Kong University Press, Hong Kong 2000.

Stemmler L.E. 'The Essentials of Archery', Manorville, L.I., N.Y. 1942.

Praca zbiorowa 'The traditional bowyer's bible', The Lyons Press, New York, tomy 1-4 1992, 1993, 1994, 2008.

Polski Związek Łuczniczy 'Łucznictwo - sport dla wszystkich', 'Łucznictwo - teoria i praktyka'.


Materiały źródłowe:
Dorohostajski Krzysztof Mikołaj, 'Hippika albo o koniach księgi'
skan z oryginału dostępny na stronie Polskiej Biblioteki Internetowej.

'Dhanurveda' ('Weda o sztuce łucznictwa'), tlumaczenie angielskie Peter Peterson, Bombay, 1888.

Kani Mustafa ,'Telhis-i Reasail-i Rumat' ('Wyjątki z pism łuczników'), Konstantynopol 1847,
opracowanie i tłumaczenie fragmentów w Klopsteg Paul E. 'Turkish archery and the composite bow', wyd.2 zmienione 1947 (reprint Simon Archery Foundation, Manchester 2005.

Ksenofont, 'Hippika' / 'Hipparch'

'Kitab fi bayau fadl al-qaws w-al-sahm wa-awsufihima' ('Księga o doskonałości łuku i strzały'),
tekst arabski z około 1500r, tłumaczenie angielskie w: Nabih Amin Faris, R.P. Elmer, Arab Archery, Princeton University Press, Princeton, 1945.

'Kitab ghunyat at-tullab fi marifat ramy an-mushshab' ('Podstawy łucznictwa dla początkujących'),
tekst arabski z około 1400r, tłumaczenie angielskie w: J.D. Latham, W.F. Paterson, Saracen Archery, The Holland Press, London, 1970.

'Kitab fi ilm an-nussab' ('Księga wiedzy o strzałach'),
traktat mamelucki z przełomu XIV-XVw., tłumaczenie angielskie w: Oztopcu Kurtulus 'A 14th-century archery treatise in Mamluk-Kipchak', Istanbuł 2002.

Muhammad Budha, 'Hidayat al-Rami' ('Przewodnik łucznika'), Persja, około 1500 AD,
oraz Sayyid Amin al-din, 'Kulliyat al-Rami', 1720 AD
opracowanie i częściowe tłumaczenie angielskie w: Edward McEwen 'Persian archery texts - the Hidayat al-Rami & the Kulliyat al-Rami', Journal of the Society of Archer-Antiquaries, 2002.

Fragment o łucznictwie z 'Munyatu'l-Guzat',
traktatu mameluckiego z XIVw., tłumaczenie angielskie ze strony De Re Militari.


Krótkie wzmianki:
Bruckner Aleksander, 'Encyklopedia staropolska', T.I oraz T.II
skan z oryginału dostępny na stronie Polskiej Biblioteki Internetowej

Gloger Zygmunt, 'Encyklopedia staropolska'
Pełny tekst na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Kitowicz Jędrzej, 'Opis obyczajów za panowania Augusta III 'O marszu chorągwi...',
pełny tekst na stronie Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej.

Pasek Jan Chryzostom, 'Pamiętniki', strona 90, 92
dostępne na stronie Polskiej Biblioteki Internetowej