Ogólny wygląd toru do konkurencji węgierskiej
Strzał z drugiej strefy, w bok - EOCHA 2009.

Poprzedni rozdział.