O sposobie pokazywania liczb za pomocą palców dłoni.
[O sposobie pokazywania liczb za pomocą palców dłoni.]


Palce dłoni.Chcąc przekazać komuś jakąś liczbę gestem dłoni, można zwyczajnie wyprostować odpowiednią liczbę palców i zostaniemy świetnie zrozumiani bez wcześniejszego uzgodnienia sygnałów. Ale używając w ten sposób jednej dłoni ograniczamy ilość zamawianych piw do maksymalnie pięciu. Nurkowie na przykład używają nieco bardziej skomplikowanego systemu, który umożliwia pokazanie na palcach jednej dłoni cyfr od 0 do 9, natomiast w krajach wschodu istniał niegdyś sprytny system umożliwiający ukazanie jedną ręką liczb w jeszcze większym zakresie.
Jego podstawą był podział palców dłoni na dwie grupy, przy czym ułożenie małego, serdecznego i środkowego palca służyło do pokazania jedności (1...9), natomiast różne gesty wykonywane palcem wskazującym i kciukiem obrazowały dziesiątki (10, 20, ... 90). Łącząc ułożenia obu grup palców można było zademonstrować każdą liczbę z zakresu od 1 do 100.
Można by zapytać - świetnie, rzeczywiście bardzo sprytne, ale co to ma wspólnego z łucznictwem? Otóż był on wykorzystywany przez dawnych autorów do tworzenia nazw rozmaitych chwytów, jakimi ujmujemy łuk i cęciwę. O wiele łatwiej jest powiedzieć po prostu '63' zamiast 'ten chwyt, przy którym kciuk jest zgięty a palec wskazujący...' itd.
W istocie system ten stopniowo wyszedł z codziennego użytku i został zapomniany (muzułmanie i tak nie mogli zamawiać piwa), a jego szczegóły zachowały się do naszych czasów właśnie dzięki arabskim, tureckim i perskim traktatom łuczniczym.Palce dłoni, rysunek oryginalny.

Zastrzegam, że nie ponoszę odpowiedzialności
za ewentualne zwichnięcia palców powstałe
podczas wypróbowywania poniższego systemu!
Ani za dolegliwości wywołane nadmierną ilością
zamówionego piwa!!JEDNOŚCI

Cyfry od jeden do dziewięć pokazujemy przez odpowiednie ułożenie trzech 'dolnych' palców dłoni: małego, serdecznego i środkowego.


1. jedynka - jest przedstawiana przez zagięcie małego palca, aż jego czubek dotknie wnętrza dłoni. Palce serdeczny i środkowy pozostają wyprostowane. 1.
2. dwójka - zaginamy mały i serdeczny palec, aż ich czubki dotkną wnętrza dłoni. Palec środkowy pozostaje wyprostowany. 2.
3. trójka - zaginamy wszystkie trzy 'dolne' palce, aż ich czubki dotkną wnętrza dłoni. 3.
4. czwórka - zaginamy palce serdeczny i środkowy, aż ich czubki dotkną wnętrza dłoni. Mały palec pozostaje wyprostowany. 4.
5. piątka - zaginamy palec środkowy, aż jego czubek dotknie wnętrza dłoni. Palce mały i serdeczny pozostają wyprostowane. 5.
6. szóstka - zaginamy palec serdeczny, aż jego czubek dotknie wnętrza dłoni. Palce mały i środkowy pozostają wyprostowane po obu jego stronach. 6.
7. siódemka - zaginamy mały palec, aż jego czubek dotknie nasady kciuka. Palce serdeczny i środkowy pozostają wyprostowane. 7.
8. ósemka - zaginamy mały i serdeczny palec, aż ich czubki dotkną nasady kciuka. Palec środkowy pozostaje wyprostowany. 8.
9. dziewiątka - zaginamy wszystkie trzy 'dolne' palce, aż ich czubki dotkną nasady kciuka. 9.

Uwaga: w źródłach spotyka się też nieco odmienną wersję tego systemu, w której gesty oznaczające 3 i 9 są zamienione, to jest przy 'dziewiątce' palce zaginane są do wnętrza dłoni a przy 'trójce' do nasady kciuka. Ja jednak będę się trzymał wariantu przedstawionego powyżej.
DZIESIĄTKI

Dziesiątki pokazujemy odpowiednimi gestami pozostałych dwóch palców, to jest wskazującego i kciuka.


10. dziesiątka - stykamy oba palce w ten sposób, że czubek palca wskazującego dotyka opuszka kciuka. 10.
20. dwudziestka - umieszczamy wyprostowany kciuk między palcem wskazującym a środkowym tak, że środkowy człon palca wskazującego leży na jego paznokciu. Odpowiada to popularnemu gestowi 'figi'. 20.
30. trzydziestka - stykamy oba palce w ten sposób, że dotykają się płasko złożonymi opuszkami. 30.
40. czterdziestka - kładziemy kciuk od góry na wyprostowany palec wskazujący, możliwie blisko jego nasady. 40.
50. pięćdziesiątka - zaginamy kciuk jak najmocniej w stronę wnętrza dłoni. Palec wskazujący pozostaje wyprostowany. 50.
60. sześćdziesiątka - zginamy kciuk jak najmocniej w stronę wnętrza dłoni, a następnie zaginamy wokół niego palec wskazujący tak, żeby przykrył paznokieć kciuka. 60.
70. siedemdziesiątka - lekko uginamy kciuk, po czym zaginamy palec wskazujący wokół jego czubka tak, żeby paznokieć pozostał odkryty. Czubek kciuka dotyka środkowego członu palca wskazującego. 70.
80. osiemdziesiątka - stykamy oba palce w ten sposób, że czubek zgiętego palca wskazującego opiera się na paznokciu kciuka. 80.
90. dziewięćdziesiątka - zaginamy palec wskazujący jak najmocniej w stronę wnętrza dłoni. Kciuk pozostaje wyprostowany. 90.
100. setka - wszystkie palce dłoni rozprostowane, rozłożone. 100.Przykłady.

Używając jednocześnie trzech 'dolnych' palców do przedstawiania jedności a dwóch 'górnych' do pokazywania dziesiątek możemy wyrazić każdą liczbę w zakresie od 1 do 100.
Co zaś z łuczniczego punktu widzenia ważniejsze, działa to również w drugą stronę, to znaczy możemy zobrazować jakieś konkretne ułożenie palców dłoni, podając odpowiadającą mu liczbę. I tak na przykład jeden z najpopularniejszych sposobów trzymania cięciwy to '63' co możemy rozszyfrować następująco: mały, serdeczny i środkowy palec zgięte do wnętrza dłoni (3) zaś kciuk również zgięty, a wokół niego zagięty palec wskazujący, przykrywający jego paznokieć (60). Czyli tak:

63.

Z kolei 'trzynaście' to jedno z zalecanych ułożeń palców dłoni trzymającej łuk:

13.

Innym ważnym gestem jest na przykład '78', często spotykany również poza łucznictwem i łatwo rozpoznawany w szerokich kręgach społecznych...
Jak widać podawanie jednej liczby zamiast dokładnego opisu jest bardzo wygodne, jeśli tylko zna się zasady kodowania.

Oczywiście istnieją układy palców, których przedstawiony schemat nie obejmuje. W takich wypadkach arabscy łucznicy musieli nieco bardziej wysilić wyobraźnię i znaleźć jakąś dobrą nazwę. Przykładem niech będzie pewna modyfikacja układu '63' czyli 'chwyt podwójnego siodła', przy którym na kciuku zaginamy obok wskazującego również palec środkowy:

Podwójnego siodła.

Więcej przykładów rozmaitych układów palców używanych w łucznictwie można znaleźć TUTAJ.
Poprzedni rozdział.