O używaniu zekiera.
[O używaniu pierścienia łuczniczego czyli zekiera.]


Przedstawiam poniżej rozmaite układy palców używane w strzelaniu z łuku z użyciem zekiera. Tak naprawdę z tej całej zbieraniny używa się w praktyce głównie trzech: '60', '69' i '63'. W istocie są to bardzo podobne sposoby trzymania cięciwy, z identycznym układem kciuka i palca wskazującego, a różniące się tylko ułożeniem pozostałych trzech palców odpowiednio: otwartych, zgiętych w stronę nasady kciuka oraz całkiem zagiętych do wnętrza dłoni. Reszta to egzotyka, może z wyjątkiem chwytu 'podwójnego siodła', niezłego do napinania bardzo silnych łuków, którego odmiana używana jest również w kyudo.
Rozmaitość gestów służących do ujęcia w dłoń łuku jest mniejsza, jako że majdan po prostu trzeba objąć palcami i przedmiotem rozmaitych kombinacji jest tylko ustawienie palca wskazującego wobec kciuka. Jest to jednak ważny element, ponieważ właśnie na kciuku oparta będzie strzała.

Zasady pokazywania liczb na palcach, z których wynikają przytoczone poniżej nazwy wyłożone są TUTAJCHWYTY CIĘCIWY

24. dwadzieścia cztery - mały palec wyprostowany, serdeczny i środkowy zgięte do wnętrza dłoni (4) zaś wyprostowany kciuk umieszczony między palcem wskazującym a środkowym tak, że środkowy człon palca wskazującego leży na jego paznokciu. Przypomina to popularny gest 'figi'. Rzadko używany. 24.
 
60. sześćdziesiąt - mały, serdeczny i środkowy palec mniej lub bardziej wyprostowane (0) zaś kciuk zgięty do wnętrza dłoni, a wokół niego zagięty palec wskazujący, przykrywający jego paznokieć (60).
Współcześnie dość często używany. Brak w nim charakterystycznego dla turecko-arabskiej techniki łuczniczej zaciśnięcia dłoni, natomiast stosowany jest na przykład w niektórych stylach mongolskich.
60.
 
63. sześćdziesiąt trzy - mały, serdeczny i środkowy palec zgięte do wnętrza dłoni (3) zaś kciuk również zgięty, a wokół niego zagięty palec wskazujący, przykrywający jego paznokieć (60).
Obok '60' i '69' jeden z najpowszechniej stosowanych chwytów cięciwy.
63.
 
69. sześćdziesiąt dziewięć - mały, serdeczny i środkowy palec zgięte tak, aby czubkami dotknąć nasady kciuka (9), zaś kciuk również zgięty, a wokół niego zagięty palec wskazujący, przykrywający jego paznokieć (60).
Obok '60' i '63' jeden z najpowszechniej stosowanych chwytów cięciwy.
69.
 
72. siedemdziesiąt dwa - palce mały i serdeczny zgięte do wnętrza dłoni, środkowy wyprostowany (2) natomiast kciuk lekko ugięty, a palec wskazujący zagięty wokół jego czubka tak, żeby paznokieć pozostał odkryty. Czubek kciuka dotyka środkowego członu palca wskazującego (70). Rzadko stosowany. 72.
 
73. siedemdziesiąt trzy - mały, serdeczny i środkowy palec zgięte do wnętrza dłoni (3), kciuk
73, rysunek oryginalny.lekko ugięty, natomiast palec wskazujący zagięty wokół jego czubka tak, żeby paznokieć pozostał odkryty. Czubek kciuka dotyka środkowego członu palca wskazującego (70). Rzadko stosowany.
73.
 
83. osiemdziesiąt trzy - mały, serdeczny i środkowy palec zgięte do wnętrza dłoni (3) natomiast pozostałe palce stykamy w ten sposób, że czubek zgiętego palca wskazującego opiera się na paznokciu kciuka (80). Rzadko stosowany, nie tak mocny jak typowy '63'. 83.
 
Podwójnego siodła - jest to układ palców który nie pasuje do naszego 'numerologicznego' systemu, stąd pootrzebna była inna, opisowa nazwa, nawiązująca do dodatkowej poduszki mocowanej za normalnym siodłem i przeznaczonej dla przewożonej na koniu damy.
Chwyt podwójnego siodła, rysunek oryginalny.Podobny do '63', ale na zgiętym kciuku leżą dwa palce, wskazujący i środkowy. Pozostałe palce zgięte do wnętrza dłoni. Stosowany dość rzadko, ponieważ oparcie o kciuk dwóch palców utrudnia prawidłowe zwolnienie, ale dobry do nazciągania szczególnie silnych łuków a w pewnej odmianie (wynikającej z zastosowania rękawicy z usztywnionym kciukiem zamiast zekiera) stosowany w kyudo - zapewne ze względu na długi ceremoniał i duże obciążenie przy powolnym napinaniu łuku.
Podwójnego siodła.UCHWYT ŁUKU

13. trzynaście - Trzy 'dolne' palce zamknięte do wnętrza dłoni trzymają majdan łuku (3), natomiast palec wskazujący czubkim opiera się na opuszku kciuka (10)
13, rysunek oryginalny.
13.
 
30. trzydzieści - po mojemu, zgodnie z naszą 'numerologiczną' logiką powinien się nazywać '33', ale autorzy traktatów byli innego zdania.
30, rysunek oryginalny.Trzy 'dolne' palce zamknięte do wnętrza dłoni trzymają majdan łuku (3),
wskazujący i kciuk zetknięte są opuszkami (30).
30.
 
93. dziewięćdziesiąt trzy - rzy 'dolne' palce zamknięte do wnętrza dłoni trzymają majdan łuku (3), kciuk lużno wyprostowany, natomiast palec wskazujący mocno zgięty, tak aby nie dotykać kciuka (lub prawie nie dotykać; w każdym razie nie naciska na kciuk). 93.


Poprzedni rozdział.