Piankową matę 130x130cm uniesie 1 (słownie: jedna) pani Maja.

Piankową matę 130x130cm uniesie 1 (słownie: jedna) pani Maja.

Poprzedni rozdział.